Modul 4: Fremtidens finans- og økonomisjef

Denne modulen vil gi deg innsikt i hva som kreves av fremtidens økonomifunksjon. Du vil sitte igjen med solid kunnskap om muligheter og fordeler knyttet til digital rapportering og konkret innsikt i Power BI som verktøy. Videre vil du få verdifull innsikt om hvilke utfordringer som stilles til økonomifunksjonen fremover og hvilken kompetanse denne bør…

Beskrivelse

En sentral del av denne modulen er bærekraft og bærekraftsrapportering. Dette er et sentralt tema for virksomhetsstyring og strategiutvikling. Du vil sitte igjen med kunnskap om hvilket ansvar bransjen står overfor, krav til rapportering, EU taksonomi og hvordan økonomifunksjonen fremover også vil omfatte bærekraft.

Program

  • Økonomifunksjonen og Digital
  • Digitale løsninger i økonomifunksjonen
  • Økonomifunksjonen og bærekraft
  • Bærekraftig utvikling i virksomheter

Dato og sted

16.-17. september 2024. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter

Sigmund Olav Lie er undervisningsansvarlig for denne modulen. Han er partner i eiendomsteamets revisjonsgruppe i Oslo, og leder av BDO sin bransjesatsning på eiendom. Sigmund har også operativ erfaring fra strategiprosesser, virksomhetsstyring, rapportering, verdivurdering og større investerings-og finansieringsbeslutninger som finansdirektør i Ferd Eiendom. I perioden som finansdirektør ble satsningen på eiendom i Ferd vesentlig oppskalert og Sigmund ledet flere endringsinitiativer innen virksomhetsstyring, bærekraft og digitalisering, herunder implementering av nytt regnskapssystem og rapporteringsmodul i Power BI som sammenstilte styringsinformasjon fra flere ulike IT-systemer

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en valgfri, skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikat

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antall undervisningstimer

Hver modul rommer 12 timer med undervisning. Disse kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul fra Senter for eiendomsfag.

Antallsbegrensning

Kun 25 deltakere for fysisk oppmøte.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 4: Fremtidens finans- og økonomisjef

Meld deg på:

Modul 4: Fremtidens finans- og økonomisjef

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!