Modul 3: Eiendomsutvikling og økonomistyring

Denne modulen tar for seg hele prosessen for utviklingsprosjekter, fra kjøp av utviklingseiendom, til gjennomføring av prosjektet, og til slutt avhending av prosjektet.

Beskrivelse

I den første delen vil du få innsikt i verdivurdering, finansiering og valg av selskapsstruktur. Videre vil du i del to få inngående kunnskap om alternative boligkjøpsmodeller, oppføring og rapportering, infrastruktur og MVA-forhold i prosjektet. Til slutt vil du lære mer om selskapsstruktur ved exit, justering og alternative boligkjøpsmodeller. Modulen gir deg innsikt i typiske fallgruver og hvordan unngå disse ved gjennomføring av utviklingsprosjekter.

Program

Kjøp av utviklingseiendom:

  • Verdivurdering og tomtebelastningsmetoden
  • Finansiering
  • Oppkjøpsanalyse og allokering

Gjennomføring av utviklingsprosjekter for eiendom:

  • Alternative boligkjøpsmodeller; selveier eller borettslagsmodell?
  • Tidlig fase – oppføring, måling og rapportering
  • Regnskapsmessig, skattemessig og avgiftsmessig behandling av infrastruktur
  • MVA-forhold i prosjektet; fellesregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør

Avhending av prosjektet:

  • Selskapsstruktur ved exit
  • Justering ved overdragelse
  • Alternative boligkjøpsmodeller

Dato og sted

26.-27. august 2024. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter

Anders Ramberg er undervisningsansvarlig for denne modulen. Han er partner og leder for eiendomsteamets revisjonsgruppe i Oslo og har bred erfaring med finansiell revisjon av store eiendomskonsern, og har videre særskilt kompetanse innen omorganiseringer, eiendomstransaksjoner og anvendelse av borettslagsmodeller.

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en valgfri, skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikatet

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antall undervisningstimer

Hver modul rommer 12 timer med undervisning. Disse kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul fra Senter for eiendomsfag.

Antallsbegrensning

Kun 25 deltakere for fysisk oppmøte.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 3: Eiendomsutvikling og økonomistyring

Meld deg på:

Modul 3: Eiendomsutvikling og økonomistyring

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!