Modul 3: Byggdrifterens bestillerkompetanse

I denne modulen fokuserer vi på byggdrifterens bestillerkompetanse. Fagområdet eiendomsdrift representerer ofte store bygningsmessige investeringer, som er vesentlige for at virksomheten skal kunne optimalisere egen eiendomsdrift samt sikre kvalitet og forutsigbarhet – internt så vel som overfor kunder og leverandører. I denne modulen vil vi se nærmere på sourcingmodeller (SLA), innkjøps- og entreprisekontrakter, energisparekontrakter, praktisk…

Beskrivelse

Aktuelle tema

 • Sourcingmodeller
 • Service Level Agreements (SLA)
 • Innkjøpsstrategier
 • Vurdering og håndtering av bestillinger
 • Grønne – men også blå skifter (økonomiske incentiver)
 • Organisering av grønne innkjøp/kriteriesett: Offentlige støtteordninger.
 • Leasing og private finansieringsløsninger.
 • Energy Performance Contracting (EPC).
 • Nye innkjøpsreglementer.
 • Offentlige anskaffelser
 • Digitale opsjoner
 • Bærekraft og bestillerkompetanse
 • Riksdekkende eller lokale avtaler

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der drift av bygg og eiendom betraktes fra et bransjeperspektiv. Det er også anledning til å gjennomføre hele eller deler av dette deltidsstudiet digitalt.

Dato og sted

14.-15. november 2024. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – Like ved Stortinget.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bransjesertifikat

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning

Ja. Maksimalt fem deltagere pr organisasjon. Ta kontakt ved ønske om bedriftsintern gjennomføring.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

støttespillere.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 3: Byggdrifterens bestillerkompetanse

Meld deg på:

Modul 3: Byggdrifterens bestillerkompetanse

kr 14 500
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!