Modul 3: Boligutleiers verdiskapning

Her vil du få bedre innsikt i hvordan en boligutleier kan skape verdier ved bruk av riktige verktøy. Vi ser nærmere på synergiene ved at attraktive og godt vedlikeholdte boliger tiltrekker seg pålitelige og langsiktige leietakere, som igjen bidrar til stabilitet og kontinuitet i utleievirksomheten. Boligutleiere kan også bidra til å skape et bærekraftig og…

Beskrivelse

Det er også viktig at boligutleier er godt kjent med hvilke krav som stilles til ens egen virksomhet med tanke på nødvendig bestillerkompetanse. Kunnskap om eksisterende og nye regelverk samt bruk av verktøy eller prosesser som kan øke kvalitet og etterlevelse av offentlige krav er avgjørende for å lykkes i dette markedet. Vi ser nærmere på ulike modeller innenfor boligutleie, og blir kjent med pågående arbeider om en merkeordning som vil gi et kvalitetsstempel til utleiere samt bidra til en kvalitetssikring av utleieboliger.

Dette lærer du:

Modul 3 gir en forståelse av at effektiv administrasjon og forvaltning også kan bidra til å skape et positivt samfunnsmiljø og fremme sosialt ansvar.

I tillegg til økonomisk verdiskapning kan boligutleie også skape sosialt bærekraftige samfunn. Dette innebærer å ta hensyn til leietakernes behov og trivsel, samt å bidra til et inkluderende og trygt bomiljø gjennom f. eks. beboermedvirkning.

Vi får også et innblikk i hvordan boligutleie kan innlemme miljøvennlige praksiser i egen virksomhet, eksempelvis gjennom energieffektive oppgraderinger samt tilrettelegging for økt miljøbevissthet blant egne leietakere.

Mobilitet har blitt en ny dimensjon ved utleie av bolig. Er alle utleiere tjent med å tilrettelegge for de ulike løsningene som finnes i dag? Hva skjer på mikronivået når det gjelder behov for lademuligheter, bildeling m.m.? Vi ser nærmere på dette i undervisningen, der flere ulike løsninger blir presentert.

I modul 3 får vi også høre om Boligmerket, som er en merkeordning som skal gjøre det enklere for leietakere å finne en god bolig, og for utleiere å synliggjøre kvaliteter i sine utleieboliger.

Program:

  • Bestillerkompetanse
  • Boligutleiemodeller
  • ESG-rapportering
  • Nabolagsutvikling og beboermedvirkning
  • Sosial bærekraft – det gode bomiljø
  • Mobilitet
  • Boligmerket

Tid og sted:

7.-8. mars 2024, kl. 09:00-16:00.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter:

For å belyse tankesett, arbeidsmetodikk og relevante verktøy bidrar en rekke eiendomsorganisasjoner og sentrale rådgivermiljøer direkte inn i undervisningen, hvor ledere og spesialister deler av egne erfaringer, råd og anbefalinger.

Hver samling fasiliteres av senterets programdirektør, som har det pedagogiske ansvaret for deltidsstudiet samt ansvaret for den røde tråd gjennom programmet. Blant suksesskriteriene for deltidsstudiet er den gjennomgående vektleggingen av hensyn til den pågående utviklingen og endringen i leiemarkedet og utleiesektoren.

Tidligere gjennomføringer har hatt følgende bidragsytere: Malling & Co Residential, Nyheim Bolig, Norsk Eiendom, Selvaag Utleiebolig, Senter for eiendomsfag, Advokatfirmaet Føyen, Advokatfirmaet BAHR, Advokatfirmaet Wiersholm, Advokatfirmaet Haavind m.fl.

Case:

Til hver modul stiller en leder eller spesialist fra en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to.

Kompetansetest og bransjesertifikat:

Modulen avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bestått kompetansetest for alle moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning:

Av kvalitetshensyn åpnes det for inntil 30 fysiske plasser pr modul, for å sikre et godt læringsmiljø og -utbytte for deltakerne.

Deltakeravgift:

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere, deltagere i senterets nettverksgrupper samt medlemmer av Norsk Eiendom har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler:

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 3: Boligutleiers verdiskapning

Meld deg på:

Modul 3: Boligutleiers verdiskapning

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!