Modul 2: Verktøykasse og styringspanel for effektiv byggdrift (digitalisering)

I denne modulen vurderer vi byggdrifterens systemmessige verktøykasse, som også rommer innsikt og data for effektiv byggdrift. I tillegg ser vi på hvordan bruk av styringspanel kan bidra til bedre oversikt og lønnsomhet. Deltemaer som vil bli omhandlet i denne modulen er teknisk avanserte anlegg, kognitivt smarte bygg, datafangst og muligheter i hverdagen, energitariffer og…

Beskrivelse

Aktuelle tema

  • Byggdrifterens dashboard. Energioppfølging, sentrale driftskontrollsystem m.m.
  • Hvordan måle god teknisk eiendomsdrift? Felleskostnader, kundetilfredshet, energikostnader m.m.
  • Tekniske analyser – tiltak.
  • Effekttariffer og maksimalvokting. AMS som mulighet eller utfordring?
  • Koblinger av datafangst. Sensorteknologi.
  • Drift av eksisterende og ny bygningsmasse. Utfordringer og muligheter.
  • Hvem eier datafangsten for en eiendom?

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der drift av bygg og eiendom betraktes fra et bransjeperspektiv. Det er også anledning til å gjennomføre hele eller deler av dette deltidsstudiet digitalt.

Dato og sted

24.-25. oktober 2024. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – Like ved Stortinget.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bransjesertifikat

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning

Ja. Maksimalt fem deltagere pr organisasjon. Ta kontakt ved ønske om bedriftsintern gjennomføring.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 2: Verktøykasse og styringspanel for effektiv byggdrift (digitalisering)

Meld deg på:

Modul 2: Verktøykasse og styringspanel for effektiv byggdrift (digitalisering)

kr 14 500
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!