Modul 2: Eiendomsforvaltning og økonomistyring

Etter å ha gjennomført modulen vil du sitte igjen med en helhetlig forståelse av hvilke elementer det er viktig å ha kontroll på og hvordan disse bør håndteres for å skape verdi i forvaltningsleddet.

Beskrivelse

Du vil få inngående kunnskap i viktig skatte-, avgift- og regnskapsmessige problemstillinger og løsninger til hvordan disse skal håndteres. Videre vil du få innsikt i hvordan digitale verktøy kan benyttes for styrings-og rapporteringsformål.

Foredragsholderne deler erfaringer og caser, samt eksempler på best pracitice knyttet til eiendomsforvaltning.

Programinnhold

  • Tiltak på eiendommen
  • Justering av MVA og fellesregistrering
  • Internprising, rentebegrensningsreglene og formue av eiendom
  • Forhold i leieavtaler
  • Systemvalg og digitale løsninger
  • Budsjettering og økonomistyring
  • Kontraktsforvaltning

Dato og sted

10.-11. juni 2024. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter 

Bjørnar Fagerhøy er undervisningsansvarlig for denne modulen. Bjørnar er senior Manager i Eiendom, bygg & anlegg i Business services. Bjørnar har også 8 års operativ erfaring fra eiendomsselskapet Zenith-Eiendom der han jobbet som økonomisjef og vært en sentral del av selskapets ledergruppe

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en valgfri, skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikatet

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antall undervisningstimer

Hver modul rommer 12 timer med undervisning. Disse kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul fra Senter for eiendomsfag.

Antallsbegrensning

Kun 25 deltakere for fysisk oppmøte.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 2: Eiendomsforvaltning og økonomistyring

Meld deg på:

Modul 2: Eiendomsforvaltning og økonomistyring

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!