Modul 2: Den juridiske verktøykassen for eiendomsutviklere

I modul to er det den juridiske delen av eiendomsutvikling som er i fokus. Forhandlinger, avtaler og kommunikasjon med offentlige myndigheter, grunneier og øvrige interessenter er en del av dette.

Beskrivelse

Program

  • Plan- og bygningsloven, planprosesser
  • Tingsrett utvalgte emner: Eiendomsrett, eiendomsdannelse og -utforming
  • Rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, bygge og deleforbud
  • Avtalerett, opsjonsavtaler, tomtekjøp, kjøp og salg av eiendom og forhandlinger
  • Casearbeid
  • Lokalpolitiske beslutningsprosesser
  • Bustadoppføringslova, avhendingsloven, eierseksjonsloven vs. borettslagsloven, seksjonering og reseksjonering
  • Næringsleiekontrakter

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Datoer og sted

29. februar-1. mars 2024, begge dager kl 09:00-16:00. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsutvikling betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Lærerkrefter fra blant annet Storebrand, Schjødt. Cowi, NMBU og Føyen. Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bransjesertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning

Kun 25 deltakere.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Modul 2: Den juridiske verktøykassen for eiendomsutviklere

Meld deg på:

Modul 2: Den juridiske verktøykassen for eiendomsutviklere

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!