Modul 2: Boligforvaltning

Her vil du få bedre innsikt i praktisk utleie av boligeiendom, hvordan de gode utleieprosessene fungerer samt hvilke verktøy vi må ta i bruk for å sikre et godt leieforhold og seriøsitet i bransjen. Vi stiller med profesjonelle og erfarne aktører som deler av sine erfaringer om hvordan de vektlegger god bokvalitet og boligkvalitet i…

Beskrivelse

Dette lærer du

Modul 2 gir en god gjennomgang om hvordan profesjonell boligforvaltning sikrer at eiendommen blir godt ivaretatt, at leietakere er fornøyde og at eier og/eller investorer får avkastning på sin investering. Du vil få bedre kunnskap om lover og forskrifter som regulerer boligutleie, samt økt evne til å håndtere ulike utfordringer og situasjoner som kan oppstå i forvaltningen av boligeiendommer.

Programmet går innom spennende fagemner som utleie­organi­sa­sjoner kan ta i bruk i sitt daglige virke, for å kunne operere med lønnsomhet, kvalitet og fornøyde leietakere.

Hvordan kan man være sikker på at utleieboligen oppfyller de krav som stilles til brannsikkerhet? Hva er beste praksis når et leieforhold skal avsluttes, og hva gjør man når konflikter oppstår? Dette og mer vil våre erfarne og dyktige lærekrefter gi oss et innblikk i.

Modul 2 viser også hvordan smart forvaltningsstyring, ved bruk av teknologi og digitalisering, kan effektivisere boligforvaltningen.

Program:

  • Myndighetskrav
  • Leietakers vedlikeholdsplikt
  • Beste praksis for inn- og utflytting
  • Reklamasjons- og konfliktshåndtering
  • Garanti og depositum
  • Organisering og god forvaltningsstyring
  • Brannsikkerhet
  • Digitalisering og teknologi

Med forbehold om endringer

Tid og sted:

8.-9. februar 2024, kl. 09:00-16:00.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter:

For å belyse tankesett, arbeidsmetodikk og relevante verktøy bidrar en rekke eiendomsorganisasjoner og sentrale rådgivermiljøer direkte inn i undervisningen, hvor ledere og spesialister deler av egne erfaringer, råd og anbefalinger.

Hver samling fasiliteres av senterets programdirektør, som har det pedagogiske ansvaret for deltidsstudiet samt ansvaret for den røde tråd gjennom programmet. Blant suksesskriteriene for deltidsstudiet er den gjennomgående vektleggingen av hensyn til den pågående utviklingen og endringen i leiemarkedet og utleiesektoren.

Tidligere gjennomføringer har hatt følgende bidragsytere: Malling & Co Residential, Nyheim Bolig, Norsk Eiendom, Selvaag Utleiebolig, Senter for eiendomsfag, Advokatfirmaet Føyen, Advokatfirmaet BAHR, Advokatfirmaet Wiersholm, Advokatfirmaet Haavind m.fl.

Case:

Til hver modul stiller en leder eller spesialist fra en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to.

Kompetansetest og bransjesertifikat:

Modulen avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bestått kompetansetest for alle moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning:

Av kvalitetshensyn åpnes det for opptil 30 fysiske plasser pr modul, for å sikre et godt læringsmiljø og -utbytte for deltakerne.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere, deltagere i senterets nettverksgrupper samt medlemmer av Norsk Eiendom har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler:

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 2: Boligforvaltning

Meld deg på:

Modul 2: Boligforvaltning

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!