Modul 1: Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning

En eiendomsforvalters hverdag er ofte travel og består av både strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning. Fordeling av disse oppgavene krever ledelse og organisering. For å få til alle deler og hvordan dette skal prioriteres må man kjenne til eiendomsforvalterens ulike roller, ansvar og oppgaver sett opp mot eiendom som et utleieobjekt. Du får kunnskap om…

Beskrivelse

Program

  • Eiendomsforvalterens rolle, ansvar og oppgaver
  • Kategorisering av strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning
  • Strategi og helhetstenkning, kvalitet, etikk, miljø
  • Eiendom som utleieobjekt
  • Casearbeid
  • Relasjonsforvaltning
  • Kvalitetsledelse, veldefinerte arbeidsprosesser, faglig spisskompetanse
  • Proaktiv drift og vedlikehold
  • Sourcingmodeller med tilhørende krav til bestillerkompetanse
  • Servicenivåavtaler som verktøy for forventningsavklaring

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Datoer og sted

Dato kommer, begge dager kl 09:00-16:00. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bransjesertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning

Kun 25 deltakere.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 1: Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning

Meld deg på:

Modul 1: Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!