Modul 1: Boligutleie

Her vil du få bedre innsikt i praktisk utleie av boligeiendom, hvordan de gode utleieprosessene fungerer samt hvilke verktøy vi må ta i bruk for å sikre et godt leieforhold og seriøsitet i bransjen. Vi stiller med profesjonelle og erfarne aktører som deler av sine erfaringer om hvordan de vektlegger god bokvalitet og boligkvalitet i…

Beskrivelse

Dette lærer du

Modul 1 gir en grundig forståelse av de ulike aspektene ved å leie ut og forvalte boliger. Du får både praktisk anvendbar kunnskap og innsikt i regelverket.

Programmet går innom spennende fagemner som utleie­organi­sa­sjoner kan ta i bruk i sitt daglige virke, for å kunne operere med lønnsomhet, kvalitet og fornøyde leietakere.

Juridiske og økonomiske rammer for boligutleie, markedsanalyse og prissetting, hvilke forventninger som stilles til en eiendomsforvalter og ikke minst kontraktsforhandlinger. Med innsikt i viktige lover og forskrifter som regulerer boligutleie, samt etiske og profesjonelle retningslinjer for boligforvaltning, er du bedre skodd til å kunne administrere boligutleie og -forvaltning med suksess.

Program:

  • Profesjonell boligutleie i praksis
  • Organisering, roller og markedssegmenter
  • Fremtidens boligforvalter
  • Bolig- og bokvalitet
  • Leiekontrakten
  • Husleieloven
  • Tilvisningsavtaler og finansieringsmodeller

Med forbehold om endringer

Tid og sted:

18.-19. januar 2024, kl. 09:00-16:00.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter:

For å belyse tankesett, arbeidsmetodikk og relevante verktøy bidrar en rekke eiendomsorganisasjoner og sentrale rådgivermiljøer direkte inn i undervisningen, hvor ledere og spesialister deler av egne erfaringer, råd og anbefalinger.

Hver samling fasiliteres av senterets programdirektør, som har det pedagogiske ansvaret for deltidsstudiet samt ansvaret for den røde tråd gjennom programmet. Blant suksesskriteriene for deltidsstudiet er den gjennomgående vektleggingen av hensyn til den pågående utviklingen og endringen i leiemarkedet og utleiesektoren.

Tidligere gjennomføringer har hatt følgende bidragsytere: Malling & Co Residential, Nyheim Bolig, Norsk Eiendom, Selvaag Utleiebolig, Senter for eiendomsfag, Advokatfirmaet Føyen, Advokatfirmaet BAHR, Advokatfirmaet Wiersholm, Advokatfirmaet Haavind m.fl.

Case:

Til hver modul stiller en leder eller spesialist fra en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to.

Kompetansetest og bransjesertifikat:

Modulen avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bestått kompetansetest for alle moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning:

Av kvalitetshensyn åpnes det for inntil 30 fysiske plasser pr modul, for å sikre et godt læringsmiljø og -utbytte for deltakerne.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere, deltagere i senterets nettverksgrupper samt medlemmer av Norsk Eiendom har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler:

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 1: Boligutleie

Meld deg på:

Modul 1: Boligutleie

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!