Plan- og byggesak og eiendomsjus

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom, avholdt årlig siden etableringen i 2008. Nytt fra og med 2019 er at tilbudet har posisjonert seg ytterligere som bransjenært kompetanseprogram med bransjesertifikat og kompetansebevis.

Fordypningskurs

fordypningskurs

Deltidsstudier

deltidsstudier

Nettstudier

nettstudier

Faglitteratur

faglitteratur

Nettverk

nettverk

Støttespillere