Nettverk for kommunale økonomisjefer

Senter for eiendomsfag etablerer et digitalt kompetansenettverk for kommunale økonomisjefer

Formålet med nettverket er å fasilitere kunnskapsdeling på tvers av virksomheter, i et tidseffektivt og stedsuavhengig format.

Fasilitator for nettverket 

Fasilitator er Martine Karlsen Brustad, som er advokat og senior manager i Advokatfirmaet PwC. Se nærmere presentasjon av Martine nedenfor.

Fagsamlingene skal bidra til at kommunale økonomisjefer holder seg oppdatert, får utvekslet erfaringer og bedret sin egen forståelse og arbeidsmetoder. Deltakernes samlede kompetanse og erfaring vil være et vesentlig fundament for samlingene. Temaene vil bli belyst gjennom felles diskusjoner og innspill til deltakernes konkrete utfordringer, problemstillinger og arbeidsoppgaver. Nettverket skal bidra til bedre kvalitet og effektivitet i deltakernes arbeidshverdag, gjennom utveksling av idéer og erfaringer rettet mot konkrete oppgaver.

Aktuelle temaer

Oversikten nedenfor gjengir et utvalg temaer som det kan være aktuelt å omhandle i nettverket over tid, og som vi vil be nettverksdeltakerne om å prioritere og komme med innspill til:

 1. Aktuelle avgiftsrettslige temaer innen mva-kompensasjon og fast eiendom, herunder helse-, omsorgsboliger, idrettsanlegg og kulturhus.

 2. Avgiftsmessige utfordringer ved oppføring og bruk av fast eiendom

 3. Hvordan etablere gode rutiner for å skille mellom justeringsforpliktelser for mva etter merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 4. Eie eller leie fast eiendom i kommunen?

 5. Forvaltning av kommunens bygningsmasse.

 6. Gevinstrealisering og prosessforbedring i økonomisystemene

 7. ESG (bærekraft) og påvirkning på næringslån i kommunen

 8. Klima og klimabudsjettering sett opp mot kommunens bygningsmasse

 9. Planlegging og oppstart av kommunale byggeprosjekt – hvordan ha en god flyt.

 10. Omorganisering av fast eiendom

Deltakerne i nettverket vil også bli invitert til å komme med egne forslag til temaer som ønskes tatt opp. Det kan også være aktuelt å be deltakerne holde innlegg om temaer, arbeidsmetoder og konkrete løsninger. Dette vil selvfølgelig være frivillig.

Struktur for fagsamlingene

 • Presentasjon av tema for fagsamlingen
 • Innlegg fra fagressurser, med tid til spørsmål og kommentarer
 • Felles drøfting i grupper om temaet / problemstillingen

Vi kommer til å bruke Teams eller lignende programvare, slik at spørsmål kan stilles både via chat og direkte til innlederne. Samlingene vil bli holdt digitalt. Når det blir mulig å møtes fysisk igjen, vil det bli vurdert å gjennomføre én av samlingene som en kombinasjon av fysisk og digitalt møte.

Datoer 2023

 • Onsdag 18. januar 2023 kl 12:00-15:00
 • Onsdag 15. mars 2023 kl 12:00-15:00
 • Onsdag 24. mai 2023 kl 12:00-15:00
 • Onsdag 6. september 2023 kl 12:00-15:00
 • Onsdag 1. november 2023 kl 12:00-15:00
 • Onsdag 6. desember 2023 kl 12:00-15:00

Nettverkskontigenten er differensiert, avhengig av ønsket antall deltakere pr organisasjon.

Se også nærmere presentasjon av nettverkets fasilitator, Martine Karlsen Brustad, nedenfor.

Innmelding i nettverk for kommunale økonomisjefer

 • Hidden
 • Ved å melde deg på våre kurstilbud samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Les vår personvernerklæring her. Du velger selv om du vil at vi lagrer dine personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev, og kan når som hest avregistrere deg fra denne tjenesten.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Presentasjon av nettverksfasilitator Martine Karlsen Brustad

Martine er advokat og senior manager i MVA-avdelingen til PwC. Hun ble uteksaminert som jurist i 2008 og har arbeidet med merverdiavgift i PwC siden 2009. I tillegg til å bistå klienter innen nasjonal merverdiavgift har Martine hatt et særlig engasjement og fokus på rådgivning mot offentlig sektor og mva-kompensasjon for kommuner og fylkeskommuner. Martine har bistått en rekke offentlige virksomheter og private foreninger i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon og øvrig mva-problematikk, både overfor avgiftsmyndighetene i forbindelse med ettersyn og løpende vurderinger av merverdiavgiftshåndtering / kompensasjonsretten. I tillegg har Martine lang erfaring med mva-rådgivning i forbindelse med eiendomsutvikling, utbygging, eiendomstransaksjoner og reorganiseringer, ovenfor både offentlige og private aktører. Martine holder kurs om "MVA for eiendom - kommunal sektor" i regi av Senter for eiendomsfag og er fast bidragsyter til Norges skatteblogg, hvor hun har skrevet om bla. avgiftsrettslige relevante temaer for offentlig sektor.

Støttespillere