Nettverk for byggesaksbehandlere

Senter for eiendomsfag etablerer et eget nettverk for kommunale byggesaksbehandlere

Formålet med nettverket er å fasilitere kunnskapsdeling på tvers av kommunale virksomheter, i et tidseffektivt format.

Fagsamlingene skal bidra til at kommunale byggesaksbehandlere holder seg oppdatert, får utvekslet erfaringer og bedret sin egen forståelse og arbeidsmetoder. Deltakernes samlede kompetanse og erfaring vil være et vesentlig fundament for samlingene. Temaene vil bli belyst gjennom felles diskusjoner og innspill til deltakernes konkrete utfordringer, problemstillinger og oppgaver. Nettverket skal bidra til bedre kvalitet og effektivitet i deltakernes arbeidshverdag, gjennom utveksling av idéer og erfaringer rettet mot konkrete oppgaver.

Som nettverksmedlem vil du også kunne bli invitert til å komme med forslag til temaer som ønskes tatt opp. Det kan også være aktuelt å be deltakerne holde innlegg om temaer, arbeidsmetoder og konkrete løsninger. Dette vil selvfølgelig være frivillig.

Fasilitator

Nettverksgruppen får en dedikert ressurs som er gitt ansvaret for den faglige regien for samlingene. Senterets nettverksfasilitator har som mål å legge til rette for aktivt læringsinnhold og faglig utbytte, slik at nettverket bidrar til verdiskapning for enkeltmedlemmene.

Nyhet: Vi kan med glede melde at dette nettverket får Anders Evjenth som fast fasilitator. Anders er advokat og partner i Bull & Co Advokatfirma. Gjennom sin tidligere erfaring som leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som prosjektleder for utarbeidelsen av forslag til ny bygningsdel av plan- og bygningsloven samt nåværende praksis, har Evjenth oversikt og praktisk erfaring med hele den offentligrettslige siden av eiendomsutvikling, fra planforslag til ferdigattest. Se nærmere presentasjon av Anders nederst på denne siden.

Samlingsdatoer

Nettverket samles fire ganger i året, to på våren og to på høsten, for faglig erfaringsutveksling og læring.

Gruppen får oppstart høsten 2023, med følgende samlingsdatoer i Oslo:

  • Torsdag 21. september kl 10:00-14:00
  • Torsdag 7. desember kl 10:00-14:00
Medlemsfordel

Som nettverksmedlem får du også 20 % rabatt på Det årlige byggesakskurset, som i år avholdes 23.-25. november: https://eiendomsfag.no/fordypning/byggesak

Tilsvarende rabattsats vil du også få for alle senterets øvrige fordypningskurs.

Nettverkskontigent

Nettverkskontigenten er differensiert, avhengig av ønsket antall deltakere pr organisasjon. Se innmeldingsskjemaet for detaljer.

 

Innmelding i nettverk for byggesaksbehandlere

  • Hidden
  • Ved å melde deg på våre kurstilbud samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Les vår personvernerklæring her. Du velger selv om du vil at vi lagrer dine personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev, og kan når som hest avregistrere deg fra denne tjenesten.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Presentasjon av nettverksfasilitator Anders Evjenth

Anders Evjenth arbeider innenfor fast eiendom, med særlig fokus på bistand med offentlig- og privatrettslige forhold i forbindelse med eiendomsutvikling. Han arbeider ofte med plan- og bygningsrettslige problemstillinger, som utbyggingsavtaler og refusjon, ekspropriasjon og skjønn. Anders har bred erfaring med å føre saker for ordinære domstoler, skjønnsrett og jordskifterett. Han fører saker på vegne av grunneiere, kommuner og foretak når det gjelder fastsettelse av rettigheter, ekspropriasjon og andre tvister innen offentlig rett og tingsrett. I tillegg var han prosjektleder for utarbeidelse av ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Videre har han, gjennom sitt arbeid som leder av juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, en omfattende kunnskap om alminnelig og spesiell forvaltningsrett. Anders har skrevet en rekke utredninger for departementer og kommuner alene eller i samarbeid med andre fagmiljøer, som Samfunnsøkonomisk Analyse og Sintef Byggforsk.

Støttespillere