Nettverk

Senterets eiendomsnettverk er en eksklusiv lærings- og delingsarena, for ledere og spesialister i eiendomsorganisasjoner.

Senterets eiendomsnettverk er en eksklusiv lærings- og delingsarena, der henholdsvis ledere og spesialister i eiendomsorganisasjoner møtes fire ganger i året – for tidseffektivt, faglig påfyll. Nettverkssatsingen ble etablert i 2015, og samler i dag i overkant av 100 eiendomsorganisasjoner.

Hver nettverksgruppe har en dedikert fasilitator, som har ansvar for planlegging og gjennomføring av samlingene. Bli kjent med våre nettverksfasilitatorer.

Årlig nettverkskontigent er kr 16.500,- eks mva, som dekker lokalleie, servering, materiell og honorering av foredragsholdere. Hvert medlem har anledning til å stille med inntil to deltakere pr samling, med unntak av nettverkene markert med * nedenfor.

Oversikt over våre nettverksgrupper, med tilhørende fasilitatorer

 • Daglig leder/eier – flere regionale nettverksgrupper * Les mer her 
 • Eiendoms- og forvaltningsdirektører *
 • Prosjektdirektører *
 • Utviklingsdirektører *
 • Eiendomsutviklere
 • Eiendomsforvaltere
 • Utleie-, eiendoms- og markedssjefer
 • Finans- og økonomidirektører
 • Areal- og byplanleggere * Les mer her.
 • Kommunale økonomisjefer og -rådgivere *
 • Drifts- og miljøledere
 • Juridiske direktører/ledere
 • Tekniske sjefer
 • HR-direktører

Som nettverksmedlem får du i tillegg et årsabonnement på Eiendomsfag Innsikt inkludert i årskontigenten, der du regelmessig får tilsendt oppdateringer om makroøkonomiske utsikter, kapital- og kredittmarkeder samt markedene for næringseiendom, nybolig og bruktbolig samt tilhørende transaksjoner.

Innmeldingsskjema finner du under referansene nedenfor.

Omtale av nettverket

Anne Marie Laakso, leder Smedvig Eiendom Øst

«Samlingene i Eiendomsbransjens ledernettverk for Innlandet er en fin anledning til å få jevnlig faglig påfyll, utveksle erfaringer og bli bedre kjent med andre ledere i regionen. Temaene og gjennomføring av samlingene er godt tilrettelagt for oss som deltar. Foredragsholderne holder høyt faglig nivå, og vi har mange gode diskusjoner med både foredragsholdere og deltakere rundt aktuelle problemstillinger». 

Omtale av nettverket

Helge Christian Haugen, adm. direktør i Coop Eiendom

«Eiendomsforvalternettverket i regi av Senter for eiendomsfag gir oss medlemmer en veldig god anledning til å få faglige relevante foredrag og knytte viktige kontakter i eget nettverk. Et interessant og effektivt avbrekk i en hektisk hverdag, som gir stort faglig utbytte!» 

Omtale av nettverket

Vibeke Ahlsand, næringsdirektør i Oslo S. Utvikling

«Det er viktig for OSU å delta i bransjenettverk for å få inspirasjon, bli utfordret, knytte kontakter og bygge relasjoner i bransjen. Derfor er jeg del av utleie- og markedsnettverket til Senter for eiendomsfag. Samlingene legger til rette for faglig input og innsikt samt diskusjoner i grupper. Og det er en ekstra bonus for bedriften at man kan ha med en kollega eller som stand-in hvis man selv ikke har anledning til å delta.» 

Omtale av nettverket

Mona Ingebrigtsen, adm. direktør i Oslo Areal

«Jeg har vært medlem av ledernettverket siden oppstarten i 2015, og min vurdering er at dette nettverket er av meget stor nytte, både kompetansemessig og nettverksmessig. Vi møtes ca en gang i kvartalet i 2,5 timer. Først felles lunsj hvor man samtidig blir bedre kjent med de forskjellige bransjekollegene. Deretter en interessant faglig seanse (som vi for øvrig er med på å velge ut) inklusive gruppeoppgaver/diskusjoner. Alt i alt synes jeg dette nettverket absolutt er verdt å bruke tid og penger på. Anbefales!» 

Omtale av nettverket

Truls Nergaard, leder for eiendom i Storebrand Asset Management

«Nettverket bidrar til å sette aktuelle temaer på dagsorden, arrangerer interessante konferanser og bidrar til at man treffes uten en rekke rådgivere tilstede. Her møtes kun de som har samme utfordringer som deg selv, og mitt inntrykk er at det er en åpenhet som bidrar til tverrfaglig kompetansedeling.» 

Omtale av nettverket

Kristine Hilberg, HR-sjef i Entra

«Senter for eiendomsfag sitt HR-nettverk byr på faglig oppdatering på relevante tema fra anerkjente foredragsholdere innen fagfeltet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte kontakt og utveksle erfaring med andre i bransjen.» 

Omtale av nettverket

Erling Langeland, adm. direktør i Oxer Eiendom

«Ledernettverket har vært inspirerende for meg med kombinasjonen av godt faglig innhold kombinert med mingling i en god sammensetning av ledere. Det er tidseffektive samlinger med bra lunsj uten fast bordsetning og deretter inndeling i grupper. Jeg prioriterer disse samlingene når mulighetene er der!» 

Spesialistnettverkene avholdes i Oslo. Ledernettverkene avholdes i Oslo, Østfold, Innlandet, Bu-Te-Ve, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Hver nettverksgruppe består av normalt av 10 til 30 deltakere, og naturlige deltakere kommer fra private eiendomsselskap, boligutbyggere, boligbyggelag, kommunale eiendomsenheter, statlige eiendomsforetak samt øvrige investeringsselskaper innen eiendom. Rådgivere har ingen adgang.

Til hver samling stiller en førsteklasses nasjonal eller internasjonal foredragsholder, som evner å utfordre og supplere nettverket på tradisjonell bransjetankegang, trender, muligheter og utfordringer for eiendomssektoren. Fokus på høy faglig kvalitet på foredraget samt at foredragsholder kan bidra til verdiskapning for nettverkets medlemmer. Deltakelse i nettverket krever ingen forberedelser for deltakerne.

Suksesskriterier: Delingskultur. Åpenhet. Transparens. Tillit. Nytenkning og nye tankesett. Inspirasjon. Overholdelse av tidsskjema.

  Innmelding skjer ved å benytte skjema lenger ned på siden. Ta gjerne kontakt for mer informasjon, benytt nettverk@eiendomsfag.no.

  X

  Meld meg på nyhetsbrev!

  Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
  Skjul

  Støttespillere