Nettverk

Senterets eiendomsnettverk samler de viktigste beslutningstakerne innen eiendom for verdifull kunnskapsformidling og deling av erfaring - med mål om å skape synergier, innovasjon og vekst for enkeltpersoner, selskaper og bransjen.

Senterets mer enn 40 ulike nettverksgrupper samler de viktigste beslutningstakerne innen eiendom, for verdifull kunnskapsformidling og erfaringsdeling – med mål om å skape synergier, innovasjon og vekst for medlemmene, deres eiendomsorganisasjoner samt for bransjen. Til sammen utgjør disse de beste faglige møteplassene for eiendomsyrker.

Vår satsing på faglige nettverksgrupper ble etablert i 2015, og samler i dag i overkant av 300 eiendomsorganisasjoner – fordelt på mer enn 800 ledere og spesialister. Hver av våre nettverksgrupper ledes av en dedikert fasilitator, som har ansvar for samlingenes programmer samt læringsutbytte.

Nettverksfasilitatorene er selv kunnskapsrike ledere og spesialister, som kjenner eiendomssektoren fra innsiden og kan bidra med egne prosjekt- og ledelseserfaringer inn i det faglige programmet. Her ser du full oversikt over nettverkenes faste bidragsytere.

Vår målsetting er å tilby etablerte nettverksgrupper som er skreddersydd for alle eiendomsyrker, slik at du får tilgang til de gode faglige samtalene som du trenger gjennom din eiendomskarriere.

Her er oversikt over våre aktive nettverksgrupper:
 • Daglig leder i eiendomsorganisasjon (velg mellom Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Østfold og Vestfold)
 • Areal- og byplanleggere. Egen programside her
 • Boligmarked og -salg
 • Boligutleie og -forvaltning
 • Brannsikkerhet
 • Byggdrift offentlig sektor
 • Byggesaksbehandlere
 • Bærekraftig by- og stedsutvikling (BBS)
 • Bærekraftige forretningsmodeller
 • Driftssjefer
 • Eiendoms- og forvaltningsdirektører
 • Eiendomsforvaltere (velg mellom, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim)
 • Eiendomsforvaltning offentlig sektor
 • Eiendomssjefer
 • Eiendomsutviklere (velg mellom Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim)
 • Finans- og økonomidirektører (velg mellom Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim)
 • HR-direktører
 • Investeringsdirektører
 • Kommunale eiendomssjefer
 • Kommunale økonomisjefer og -rådgivere. Egen programside her
 • Ledere for forvaltnings- og driftsorganisasjoner
 • Markedsdirektører
 • Prosjektsjefer
 • Skatt og avgift for næringseiendom
 • Stedsutvikling og førsteetasjer
 • Teknisk tilstandsanalyse av bygg
 • Tekniske sjefer/ansvarlige
 • Utleie og marked (næringseiendom)
 • Utviklings- og prosjektdirektører
 • Verdiskapende mobilitet
 • Verdivurdering

Innmelding skjer ved å benytte skjema lenger ned på siden. Vi arbeider fortløpende med å etablere nye nettverksgrupper. Ta derfor gjerne kontakt med oss om du ikke finner ønsket nettverk i oversikten. Se også FAQ nedenfor.

Hovedkontaktperson for nettverk er Øystein Ringen-Vatnedalen, daglig leder i Senter for eiendomsfag.

Nedenfor har vi samlet utvalgte spørsmål og svar som vi opplever kan være nyttige:

Hva vil det si å være medlem av en nettverksgruppe hos Senter for eiendomsfag?

Som nettverksmedlem tar du del i et faglig fellesskap med andre som jobber med tilsvarende arbeidsoppgaver i eiendomssektoren. Hver av nettverksgruppene bidrar til økt verdiskapning gjennom tidseffektiv og kompetent erfaringsdeling mellom motiverte medlemmer, som ser verdien av å utveksle kunnskap og prosjekterfaringer.

Hvem er naturlige medlemmer?

Medlemskap er åpent for medarbeidere i eiendomsorganisasjoner. Naturlige deltakere kommer fra private eiendomsselskap, boligutbyggere, boligbyggelag, kommunale eiendomsenheter, statlige eiendomsforetak samt øvrige investeringsselskaper innen eiendom. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en bekreftelse på at din organisasjon er kvalifisert for deltakelse.

Hvordan fungerer medlemskapet?

Medlemskapet er samlingsbasert, og gir adgang til årets nettverksavholdelser – uten forpliktelse til oppmøte. Deltakelse krever ingen forberedelser for medlemmene.

Hvor ofte samles nettverkene?

Med mindre annet er angitt, samles hver nettverksgruppe fire ganger i året; én i kvartalet. Disse avholdes normalt fra kl 09:00 til 11:30 eller kl 12:00-15:00. Lunsj er inkludert for alle samlinger.

Hvor i landet har senteret etablerte nettverksgrupper?

Spesialistnettverkene avholdes i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Ledernettverkene avholdes i Oslo, Østfold, Vestfold, Stavanger, Bergen og Trondheim. Samlingene i Oslo har vårt undervisningssenter som sitt naturlige utgangspunkt. Utenfor Oslo kan lokasjon variere etter tema, hvor enkelte av samlingene også kan være hos enkeltmedlemmer etter avtale. Hvert år igangsetter og ferdigstiller våre medlemmer mange nye eiendomsprosjekter, som nettverkene har stor interesse av å lære mer om og gjerne besøke. Vi ser det derfor som svært positivt å kunne integrere dette i våre samlinger.

Hvordan bidrar nettverksfasilitatorene til merverdi?

Hver nettverksgruppe har en dedikert ressurs som er gitt ansvaret for den faglige regien for samlingene. Senterets nettverksfasilitatorer har som må å legge til rette for aktivt læringsinnhold og faglig utbytte, slik at nettverket bidrar til verdiskapning for enkeltmedlemmene. Vi har nå et fremragende register av fasilitatorer, som alle brenner for eiendomsfagene og kunnskapsdeling rundt beste praksis.

Hvor mange medlemmer har hver nettverksgruppe?

Antall medlemmer pr nettverksgruppe er normalt mellom 10 og 30 eiendomsorganisasjoner. For ledernettverkene er det kun én leder som kan stille. For spesialistnettverkene kan hvert medlem stille med to deltakere, med mindre annet er angitt.

Kan jeg delta i flere nettverksgrupper?

Ja, det er ingenting i veien for at du melder deg inn i flere nettverk. Om du får endringer i arbeidsoppgaver underveis i medlemskapet, er du også velkommen til å bytte nettverksgruppe.

Hvordan melder jeg meg inn?

Når du har funnet den nettverksgruppen som du ønsker å ta del i, fyller du ut innmeldingsskjemaet. Her velger du den aktuelle nettverksgruppen og legger inn kontaktdata for deg, din organisasjon og eventuelt en kollega som du ønsker å inkludere.

Ved skjer ved innmelding?

Ved innmelding vil du motta Outlook-invitasjoner til kommende nettverkssamlinger, slik at du får disse inn i kalenderen din. Disse invitasjonene holdes oppdatert med programdetaljer, slik at du kan holde oversikt over kommende innhold. Du kan også dele disse internt, for det tilfellet at du ønsker å inkludere en kollega i den samme nettverksgruppen.

Hva koster et nettverksmedlemskap?

Med mindre annet er angitt, er årskontigenten pr nettverksgruppe kr 17.500,- eks. mva. For innmeldingsåret vil kontigenten justeres i forhold til antall kommende samlinger i inneværende år. Innmeldingen er bindende og gjelder pr kalenderår. Medlemskapet fornyes automatisk for ett år av gangen, med mindre det sies opp skriftlig senest innen 1. desember. Årlig nettverksavgift kan bli gjenstand for mindre justering ved påfølgende årsskifte.

Kan jeg delta digitalt på enkelte av samlingene?

Med mindre annet er angitt, avholdes alle samlinger kun fysisk – av hensyn til nettverkenes konfidensialitet.

Kan jeg sende en stedfortreder om jeg blir forhindret fra å delta?

Ja, du er velkommen til å sende en stedfortreder om du skulle bli forhindret fra å delta på en samling. Det er da ønskelig at vedkommende har arbeidsoppgaver som har relevans for nettverksgruppen. Merk at for våre ledernettverk er mulige stedfortredere en sidestilt eller overordnet ressurs. Om vedkommende er daglig leder vil dette kunne være styreleder, eier eller viseadministrerende.

Er det mulig å få dokumentasjon på deltakelse?

Ja, vi har god erfaring med at deltakelse i våre nettverksgrupper kvalifiserer som godkjent etterutdannning, for å sikre kvalitet i din yrkesutøvelse. Send gjerne ønske om dette til nettverk@eiendomsfag.no, så ordner vi dette primo desember måned – for din deltakelse samme år.

Har jeg som nettverksmedlem noen medlemsfordeler som jeg kan dra nytte av?

Som nettverksmedlem får du gode rabatter på senterets bransjestudier (10 %) samt fordypningskurs og nettstudier (20 %).

 

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere