Fremtidsrettet verdiskapning

Hva vil gi verdi i fremtidens eiendomsprosjekter? I denne modulen vil vi prøve å gi svar på dette.

Program

  • Etikk, samfunnsansvar, omdømme og renomme som verdiskapingsfaktor
  • Miljøvennlige løsninger (energi, karbonavtrykk, sertifisering, grønn vekst)
  • Befaring av utviklingsprosjekt
  • Casearbeid
  • Ny teknologi, digitale løsninger
  • Bærekraft
  • Mobilitet

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Datoer og sted

3.-4. juni 2021, begge dager kl 09:00-16:00.  Digitalt ellers Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsutvikling betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Lærekrefter fra blant annet  Ferd Eiendom, Agate Utvikling og Bærum kommune. Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bransjesertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning

Kun 20 deltakere.

Deltakeravgift

Deltakeravgift er kr 11.500,- pr. modul, fritatt for merverdiavgift som undervisning. Ved bestilling av opptak tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding. 10 % rabatt for senterets støttespillere.

Meld deg på Fremtidsrettet verdiskapning nå!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere