10.-11. juni 2024

Eiendomsforvaltning og økonomistyring

Modul 2 av deltidsstudiet i eiendomsfinans og -økonomi omhandler eiendomsforvaltning og økonomistyring, hvor du vil få en grundig innføring i muligheter og utfordringer knyttet til løpende forvaltning av fast eiendom. Her vil du få verdifull innsikt i digitale muligheter herunder bruk av Power BI, optimal bruk av styringsverktøy for budsjettering, konsolidering og prosjektoppfølging samt viktige skatte- og avgiftsmessige forhold.

Etter å ha gjennomført modulen  vil sitte igjen med en helhetlig forståelse av hvilke elementer det er viktig å ha kontroll på og hvordan disse bør håndteres for å skape verdi i forvaltningsleddet.

Vi vil dele erfaringer og caser, samt eksempler på beste praksis knyttet til eiendomsforvaltning.

Programinnhold:
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Systemvalg
 • Rapportering, herunder digitale muligheter og bruk av Power BI
 • Prosjektoppfølging og viktigheten av god planlegging av tiltak i eiendommene
 • Leietakertilpasninger, herunder skatte – og avgiftsmessig håndtering. Skattemessig konsekvenser av ulike løsninger samt deling av hensiktsmessige løsninger
 • Felleskostnader
 • Risiko i leieavtaler
 • Leietakerforvaltning, rabatter og leiefritak. Skatte- og avgiftsmessig risiko ved valg av løsning, og forslag til hensiktsmessig håndtering
 • MVA
  • Frivillig registrering
  • Forhåndsregistrering
  • Justeringsrett – og forpliktelse
  • MVA-klausuler og risiko i leieavtaler
  • Håndtering av tap på fordringer
 • Internprisingsforhold, beste praksis for etterlevelse av regelverket
 • Rentebegrensningsreglene, herunder viktige momenter knyttet til kapitalstruktur fra et skattemessig ståsted
Dato og sted

10.-11. juni 2024. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – Like ved Stortinget.

Lærekrefter 

Undervisningsansvarlig er Emma Allen, manager og leder for eiendomsavdelingen i BDO regnskap. Emma har seks års erfaring med regnskap og asset management for næringseiendom, og bistår flere store eiendomsaktører med økonomisk forvaltning og rådgivning.

De juridiske emnene dekkes av Hanne Fritzsønn og Marit Bonnevie Wollebæk. Hanne er leder for BDO Advokater, og har over 20 års erfaring med skatt og selskapsrett. Hun har lang erfaring som rådgiver for eiendomsselskaper og har inngående kjennskap til risiko og konsekvenser knyttet til håndtering av fast eiendom. Marit er direktør i BDO Advokater, og har mer enn 18 års erfaring som advokat – med spisskompetanse innen merverdiavgift. Marit er også tilknyttet BDO Advokaters bransjegruppe for fast eiendom og har bred erfaring i krysningspunktet mellom fast eiendom, avgift og selskapsrett.

Kursholderne suppleres også av bidragsytere fra avdelingen for Business Analytics.

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en valgfri, skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikatet

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antall undervisningstimer

Hver modul rommer 12 timer med undervisning. Disse kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul fra Senter for eiendomsfag.

Antallsbegrensning

Kun 25 deltakere for fysisk oppmøte.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 12.500,- pr deltaker pr modul.
Medlem: Kr 11.000,- pr deltaker pr modul (gjelder senterets støttespillere samt deltakere i nettverksgrupper).

Deltakeravgiften er fritatt for merverdiavgift som undervisning når denne følges fysisk eller live på nett. Ved bestilling av e-billett (redigert opptak) tilkommer merverdiavgift.

Bindende påmelding.

Meld deg på Eiendomsforvaltning og økonomistyring nå!

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul
Warning: Uninitialized string offset 0 in /customers/8/b/c/c8kclpsdj/webroots/r1148933/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738

Støttespillere