Mesterakademiet

Eiendomsutvikling for byggmestere

Påmeldingsfrist: 3. mai 2024

Velkommen til Mesterakademiet, din nøkkel til å mestre kunnskapen som trengs for å lykkes som profesjonell eiendomsutvikler. Vårt mål er å utruste deg med de essensielle ferdighetene som kreves for å skape merverdi gjennom utviklingsprosjekter – med økt forutsigbarhet og potensial for bærekraftig verdiskapning.

Mesterakademiet består av 5 undervisningsmoduler á to dager hver som tar for seg ulike strategiske aspekter ved eiendomsutvikling i tidlig fase, fra konsept til byggestart. Det er nettopp i denne fasen at de største forretningsmessige seirene – og utfordringene – typisk oppstår. Våre moduler gir deg den nødvendige innsikten og verktøyene du trenger for å navigere trygt gjennom dette kritiske stadiet av prosjektet.

Kontakt oss for å reservere plass til deg og dine kollegaer her.

Pris og adresse:

Pris pr deltaker for Mesterakademiet: 55 000kr. Ved gruppebestilling gjelder egne priser.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Hvis du ikke kan delta fysisk på alle modulene så vil det være mulig med digital deltakelse.

Reserver plass til deg og dine kollegaer her

MODUL 1: 12.-13. JUNI 2024

Regulering av tomter | Akkvisisjonsarbeid i praksis

Regulering er nøkkelen for eiendomsutvikling, men komplekst og varierende mellom kommuner. Effektivitet i å forstå og anvende regelverket er avgjørende. Akkvisisjon i tidlig fase er utfordrende, men avgjørende for fremtidig verdiskapning. Optimalisering av denne prosessen er essensiell.

 

MODUL 2: 9.-10. SEPTEMBER 2024

Bruk av utbyggingsavtaler | Merverdiavgift for boligbyggere

Mellomstore utbyggingsprosjekter krever ofte utbyggingsavtaler med kommunen for reguleringsplan. MVA-strategi er avgjørende for eiendomsutviklere, med forskjellige utfordringer for bolig- og kontorutviklere. Vi går igjennom suksesskriterier og fallgruver.

 

MODUL 3: 14.-15. OKTOBER 2024

Prosjektkalkyler for boligbygging | Tomtekjøpsavtaler inkludert opsjoner

Boligbygging på større skala krever grundige prosjektkalkyler for beslutninger og styring. Evaluering av kalkyler etter ferdigstillelse er viktig. Balanserte tomtekjøpskontrakter er avgjørende for verdiskapning, med fokus på sikring av rettigheter gjennom tinglysning.

MODUL 4: 4.-5. NOVEMBER 2024

Grunneiersamarbeid ved eiendomsutvikling | Vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling

Grunneiersamarbeid kan gunstig for både utviklere og grunneiere, muliggjøre finansiering og redusere risiko. Vi undersøker suksessfaktorer, fallgruver og ulike samarbeidsformer. Eiendomsutvikling balanserer potensiell gevinst mot risiko, med flere faktorer som påvirker helhetsbildet.

 

MODUL 5: 2.-3. DESEMBER 2024

Bestillerkompetanse for boligbygging | Verdivurdering av ubebygget tomt

Grunnleggende entrepriserett og kostnadseffektiv bygging for boligutviklere. Forhold til entreprenører og boligkjøpere, særlig under Bustadoppføringsloven med fokus på mangelsoppfølging. Verdivurdering av potensielle utbyggingsområder og regulerte eiendommer gjennom teori og eksempler.

Påmeldingsfrist: 3. mai 2024

Kontakt oss for å reservere plass til deg og dine kollegaer her.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Hvis du ikke kan delta fysisk på alle modulene så vil det være mulig med digital deltakelse.

Reserver plass til deg og dine kollegaer her

Tidligere deltakere

Tidligere organisasjoner som har deltatt i vårt Mesterakademi er Mesterhus, Systemhus, Blink Hus, Saltdalshytta og Nordbohus. Gjennom faglig oppdatering og erfaringsdeling på tvers av bedriftene, har deltakerne fått bedre forutsetninger for å ta faktabaserte beslutninger i sine prosjekter. Med mål om å øke kompetansenivået, for å oppnå kostnadsbeseffektive og bærekraftige eiendomsprosjekter.

 

 

 

Støttespillere