Kompetanse

Senter for eiendomsfag har definert kunnskapsformidling for eiendomssektoren som vårt vedtektsfestede formål.

Siden 1997 har vi tilnærmet oss dette formålet gjennom tre hovedpilarer, som også utgjør stammen i vår egen yrkesstolthet:

  1. Kvalitet
  2. Seriøsitet
  3. Langsiktighet

Disse pilarene gir senteret noen praktiske avgrensninger i forhold til hva vi velger å tilby til våre kunder:

  • All undervisning tar utgangspunkt i best practice for profesjonelle eiendomsaktører – med vekt på reell overføringsverdi
  • All kunnskapsformidling skjer i fysiske klasserom, med et øvre tak på antall deltakere á 35 – for å sikre læringsutbytte og muliggjøre dialog
  • Reklamefri sone

Med dette som premiss utvikler og vedlikeholder vi følgende kompetansetilbud:

Våre bransjesertifikater representerer bransjenære etterutdanningprogrammer som kan tas over en lengre periode, der deltakerne følger modulbasert undervisning for ett større fagområde, inkludert caser som involverer ledere og spesialister fra vår bransje. Vår programdirektør for bransjeutdanning leder alle undervisningsmoduler, med ansvar for den røde tråd. Denne dokumenterbare realkompetansen er attraktiv for både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Våre fordypningstilbud representerer faglige supplement til bransjesertifikatene, og kan velges som dypdykk ned i enkeltemner som er av strategisk verdi for våre kunder. Ethvert fordypningsprogram ledes av en honorert undervisningsansvarlig, som sørger for den røde tråd.

Våre nettverksgrupper representerer bransjefaglige fellesskap for henholdsvis ledere og spesialister i eiendomsorganisasjoner, der formålet er inspirasjon, faglig påfyll og erfaringsdeling. Alle nettverksgruppene møtes fire ganger i året, til tidseffektive samlinger i Oslo og utvalgte byer.

Oppsummert har alle våre tilbud til formål å styrke kompetansen og den tilhørende yrkesstoltheten i eiendomsyrker.

Støttespillere