5.-6. november 2024

SAMSPILL FOR VERDISKAPNING

Fremdeles preges litt for mange våre byggeprosjekter av dårlig samhandling og lav grad av tillit mellom partene – noe som skaper konflikter, dårlige løsninger og uunngåelig resulterer i unødig kostnads- og tidsbruk.

Hør hva undervisningsansvarlig sier om fordypningskurset. Trykk play.

Programmet om samspill for verdiskapning er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for eiendomsfag og Construction City Cluster, med mål om å gi deg verktøy og gjennomføringsmodeller for å skape mer effektive og lønnsomme team.

Dette lærer du:

Byggeprosjekter er komplekse prosesser med mange involverte aktører, som har ulike interesser og behov. Med dette oppstår det også mange samarbeids- og koordineringsutfordringer, hvilket kan lede til dårlig samarbeid og konflikt – som igjen fører til dårligere løsninger, lavere kvalitet, og unødig kostnads- og tidsbruk. God samhandling er derfor en kritisk faktor for å kunne levere gode prosjektresultater – rett og slett å få mer for pengene.

I Bygg21 sin rapport «Samhandling i byggeprosjekter” er ett av deres viktigste råd for virksomhetsledere og oppdragsgivere derfor å etterspørre relasjonskompetanse, særlig hos prosjekterings- og prosjektledere.

Formålet med dette fordypningskurset er å legge til rette for strukturer som forebygger konflikt og støtter opp under bedre samhandling og mer effektive team. For å få til godt samspill i byggeprosjekter må aktørene i prosjektet ta i bruk mer effektive prosesser og bygge gode relasjoner. Dette kurset vil gi deg innsikt i nye verktøy samt gjennomførings- og kontraktsmodeller som bidrar til å skape bedre samhandlingsprosesser mellom de involverte aktørene.

Dette fordypningskurset passer for:

Dette fordypningskurset passer spesielt for prosjektledere og for utvikling- og prosjekteringsressurser i det taktiske ledd innen bygge- og eiendomsprosjekter der flere aktører er involvert.

Kurset er aktuelt for de som jobber med nybygg og ombygging av eksisterende bygg

Program:

Relasjon, relasjonsutvikling og relasjonell kompetanse.

Ved Øivind Eriksen-Vik, Fagskolen i Oslo.

Tillit, forventningsledelse og kommunikasjon.

Ved Even Leira, Senter for Eiendomsfag.

Samspill i praksis – Hva skal til for å lykkes.

Ved Gunnar Irby, prosjektleder Construction City Eiendom.

Problemløsing og konflikthåndtering.

Ved Carsten Hornstrup, Joint Action.

Strukturer som understøtter gode relasjoner og samhandlingsformer.

Ved Harald Fosse, Marstrand Advokater.

Tid og sted:

5.-6. november 2024

Dag 1: 11:00-20:00

Dag 2: 08:00-13:30

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 11.000,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Bindende påmelding.

Spørsmål:

Ta kontakt med Even Stenvaag Leira tlf.nr. +47 90 88 77 58 dersom du har spørsmål til fordypningskurset.

Våre lokaler:

Fordypningkurset vil bli avholdt i Construction City sine lokaler i Ulvenveien 82E i Oslo. Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften.

Meld deg på SAMSPILL FOR VERDISKAPNING nå!

“For mig er godt samspil i byggeprojektet når de involverede aktører er i stand til at samarbejde om at løse de problemer der opstår i projektet. Vi kalder det for relationel kapacitet – det handler skabe forudsætningerne for, at de involverede kan løse komplekse problemer i fællesskab, når og hvor problemet opstår. Jeg arbejder med og forsker i, hvordan vi bedst kombinerer god projektledelse med gode strukturer og processer, der samlet set skaber de bedste forudsætninger for god samhandling.”

Carsten Hornstrup, Joint Action.
X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere