24.-26. oktober 2022

DET ÅRLIGE BYGGESAKSKURSET

Det årlige byggesakskurset gir en god innføring både i praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven og byggetekniskforskrift. Deltakerne får god, systematisk kjennskap til innholdet i plan- og bygningslovens regler, herunder de krav som stilles til lovens formelle og materielle regler.

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Bull inviterer til vår årlige fordypning om byggesak.

Om undervisningsansvarlig:

Undervisningsansvarlig er advokat og partner Anders Evjenth fra advokatfirmaet Bull. Evjenth bistår både private, statlige og kommunale virksomheter i saken vedrørende fast eiendom. Gjennom sin tidligere erfaring som leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som prosjektleder for utarbeidelsen av forslag til ny bygningsdel av plan- og bygningsloven, og nåværende praksis har Evjenth oversikt og praktisk erfaring med hele den offentligrettslige siden av eiendomsutvikling, fra planforslag til ferdigattest.

Innhold i fordypningskurset:

Temaer som vil bli gjennomgått er bl.a.

 • Søknadsplikten
 • Krav til søknad
 • Søknadsprosessen
 • Ansvarssystemet
 • Uavhengig kontroll
 • Tilsyn
 • Sanksjoner
 • Materielle bestemmelser både lovkrav og generelt om tekniske krav
Fordypningen passer for:

Kommunale myndigheter, private tiltakshavere samt deres rådgivere.

Program dag 1:

Oversikt over plan- og bygningsretten:

 • Forholdet til annen tilgrensende lovgivning
 • Fellesregler og prinsipper i plan- og bygningsloven
 • Søknadsplikten, krav til søknadens innhold, kommunens behandling av søknad, rettsvirkningen av tillatelser

Ansvarssystemet:

 • Ansvarlige foretak
 •  Ansvarlig søker
 •  Ansvarlig prosjekterende
 • Ansvarlig utførende
 • Godkjenning
 • Tiltaksklasser
Program dag 2:
 • Fortsettelse om Ansvarlige foretak. Ansvarlig søker. Ansvarlig prosjekterende. Ansvarlig utførende
 • Tiltaksklasser. Kontroll. Tilsyn. Ulovlighetsoppfølging
 • Dispensasjon
 • Klagebehandling
Program dag 3:
 • Materielle krav i plan- og bygningslovgivningen og arealplaner
 • Krav til opparbeidelse og tilknytning til infrastruktur
 • Refusjonsreglene
 • Oppretting av grunneiendom
 • Krav til tiltak
Påmelding:

Deltakeravgift er kr 12.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning. Bindende påmelding. 20 % rabatt for senterets støttespillere.

Dato og sted:

24.-26. oktober 2022

Dag 1: kl 10-16.

Dag 2: kl 9-16.

Dag 3: kl 9-16.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Meld deg på DET ÅRLIGE BYGGESAKSKURSET nå!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere