Ofte stilte spørsmål

Hvem passer tilbudene for?

Senterets utdanningstilbud passer både for privat, offentlig og ideell sektor. Vår hovedmålgruppe er yrkesaktive som allerede er ansatt i en eiendomsorganisasjon, og som ønsker å foreta et kompetanseløft ved siden av full jobb – enten for å styrke eksisterende kunnskapsbase eller i forbindelse med planlagte endringer i arbeidsoppgaver. I tillegg har senteret en bred kundegruppe blant organisasjoner som leverer råd og tjenester til eiendomssektoren. Også nyutdannede, gründere samt ressurser som ønsker seg inn i et eiendomsyrke er hjertelig velkomne hos oss.

Hvem møter jeg som undervisningskrefter?

Som lærekrefter rekrutterer vi utelukkende ressurser som har nært kjennskap til og inngående forståelse for hvordan eiendomsverdier skapes og forvaltes, både i privat og i offentlig sektor. Vi legger stor vekt på formidlingsevne i valg av våre undervisningsressurser, hvor vi også prioriterer mangfold.

Hvordan foregår undervisningen?

All undervisning foregår med utgangspunkt i praktikernes hverdag, med vekt på suksesskriterier og beste praksis samt hvordan en kan styre unna aktuelle fallgruver i egne prosjekter og investeringer. Læringsinnholdet er foredrags- og dialogbasert, og i noen tilfeller anvender vi også prosjektcaser som utgangspunkt for aktiv læring.

Gir noen av tilbudene studiepoeng?

Senteret gikk bort fra å tilby studiepoeng i 2018, med mål om å gjøre vår etterutdanning enda mer bransjenær og praksisbasert. Vi har imidlertid beholdt i vårt DNA noe av det beste som akademiske læreplaner kan by på; og som er vekt på faktisk læringsutbytte. Utdanningsaktivitetene ledes av vår programdirektør, som også er pedagog og tidligere studieleder ved fagskole.

Kan jeg føre noe av det jeg gjennomfører hos dere på min CV?

Alle senterets utdanningsprogrammer har som målsetting å gi reell kompetanseheving, som er verdsatt og anerkjent blant arbeidsgivere i eiendomssektoren. Et oppnådd bransjesertifikat innen ett eller flere av våre fagområder fortjener en plass på din CV. Også våre fordypningskurs kan bidra til å styrke din CV hva angår eiendomskompetanse.

Hva innebærer et bransjesertifikat?

Våre bransjesertifikater representerer en helhetlig bestillerkompetanse innen sine respektive fagområder, som dokumentasjon på at du har fullført et tverrfaglig etterutdanningsprogram ved siden av jobb. Bransjesertifikatene signeres av senterets fagråd, som består av ledere fra veletablerte eiendomsorganisasjoner og som er særlig opptatt av at vår etterutdanning samsvarer med praktikernes behov. Fagrådsmedlemmene velges for tre år av gangen.

Hvordan ser en undervisningsdag ut hos Senter for eiendomsfag?

Vårt moderne undervisningssenter holder til i Klingenberggata 4, vis-à-vis Nationaltheatret stasjon i Vika i Oslo. Heisen tar deg til 8.etasje, hvor du vil finne våre undervisningsfasiliteter, egen takterrasse samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj. I de fleste tilfeller starter undervisningen kl 09:00, og varer frem til kl 16:00 samme dag. Felles lunsj inntas ca kl 12:00 i vårt undervisningssenter, og inngår i deltakeravgiften. All undervisning er lagt til ukedager.

Hva er forskjellen mellom bransjestudier, fordypningskurs og nettstudier?

Hovedforskjellene ligger langs aksene faglig bredde vs dybde, samt tilgjengelighet. Dette forklares nærmere nedenfor.

Bransjestudiene er designet for å gi deltakerne et bredt faglig overblikk over den samlede tematikken som tilhører et fagområde. Målsettingen er å etablere en tverrfaglig bestillerkompetanse, som gir deg verdifull innsikt i den tilhørende verdiskapningen.

Fordypningskursene er designet for å gi deltakerne en dypere forståelse for det faglige innholdet innenfor et mer spisset fagemne. Målsettingen er å sette deg bedre i stand til å identifisere løsninger, muligheter og potensielle faresignaler, samt anvende kunnskapen konkret i ditt virke.

Nettstudiene er designet for å gi deg tilgang til høykvalitets læringsinnhold uavhengig av hvor du måtte befinne deg, og på det tidspunktet som passer best for deg.

Hva er Eiendomsuka?

Eiendomsuka er vår årlige kompetanseuke innen eiendomsfagene, hvor vi tilrettelegger for intensiv læring med et variert utvalg av våre faglige samarbeidspartnere. Målet med uka er å tilby våre kunder og interessenter en høykvalitets buffé med faglig påfyll, som samlet dekker et bredt og aktuelt register innen praktisk eiendomskompetanse. Med hele 15 arrangementer kaller vi dette for årets råeste kompetanseuke!

Hvilke påmeldingsvalg har jeg?

Som generelt utgangspunkt anbefaler vi fysisk deltakelse, for å få størst læringsutbytte av undervisningen. Merverdi finner du også i det faglige samværet og de gode samtalene med våre lærekrefter og øvrige deltakere på selve undervisningsdagen.
Dersom du av ulike grunner ikke har anledning til å delta fysisk, tilbyr vi deg å følge undervisningen live digitalt. Da ser du både lærekreftene og deres presentasjoner på din egen skjerm i sanntid, og kan stille spørsmål og være delaktig i undervisningen.
Ved å bestille en e-billett får du tilgang til et redigert opptak av den undervisningen som du ønsker å følge, som du selv bestemmer når og hvor skal avspilles. Innholdet får du tilgang til innen fire virkedager etter endt undervisning, og da i hele 90 dager.

Hva er kostnaden for å delta på undervisningen?

Ordinær deltakeravgift for våre tilbud er som følger:

  • Bransjestudiene: Kr 12.500 pr modul. Hvert studie består av 2-5 moduler. Deltakeravgiften er fritatt for merverdiavgift som undervisning.
  • Fordypningskursene: Kr 6.500 for dagskurs, kr 9.500 for todagerskurs, og kr 12.500 for tredagerskurs. Enkelte unntak kan forekomme. Deltakeravgiften er fritatt for merverdiavgift som undervisning.
  • Nettstudiene: Enten kr 3.000 eller kr 5.000, avhengig av varighet. Merverdiavgift tilkommer.
  • Eiendomsuka: Kr 2.750 pr kurs. Kr 2.250,- pr kurs med Early Bird-rabatt.

Det er identisk deltakeravgift for påmeldingsvalgene fysisk oppmøte, live digitalt og e-billett. For sistnevnte tilkommer merverdiavgift. Faktura for deltakeravgiften sendes normalt i forkant av selve undervisningen, da påmeldingen er bindende. 30 dagers betalingsfrist.

Er det krav om forhåndskunnskaper ved påmelding?

Selv om nivået på all undervisning er tilpasset yrkesaktive som allerede besitter en viss innsikt innen eiendom, er det ingen krav om spesifikke forhåndskunnskaper for påmelding. Som utgangspunkt vil faglig nysgjerrighet og lærevillighet være tilstrekkelig for å få et utbytte av deltakelse. Om du er i tvil, er du velkommen til å kontakte vår programdirektør for en uforpliktende rådføring. Tilsvarende stiller vi heller ingen krav til forberedelser før undervisningsstart.

Jeg jobber i offentlig sektor. Vil innholdet da være like faglig relevant for meg som for deltakere fra næringslivet?

Ja, de fleste av programmene er designet for eiendomsyrker uavhengig av sektor. På nær sagt alle våre tilbud har vi deltakere fra både privat og offentlig sektor. Vi opplever videre at noen av de beste undervisningsforholdene kommer som et resultat av et faglig mangfold, med ulike stemmer som alle ønsker å bidra positivt til videreutviklingen av vårt bebygde samfunn.

Bør jeg kjøpe lærebøker for å få utbytte av undervisningen?

Ingen av våre programmer opererer med litteraturkrav, da hovedtyngden av læringen foregår i selve undervisningssettingen. Vi vil likevel anbefale deg å vurdere noen av våre fagbøker innen eiendom til selvstudie. Disse er Eiendomsutvikling i tidlig fase (utgitt på eget forlag), Eiendom og eierskap (utgitt på Universitetsforlaget), samt Eiendomsinvesteringer fra A til Å (utgitt på Hegnar Forlag). Sjekk gjerne også ut vår Eiendomsfag-blogg for aktuelle fagartikler om eiendomsinvesteringer samt by- og eiendomsutvikling.

Får jeg tilgang til noe skriftlig undervisningsmateriell, som jeg kan anvende i ettertid?

For alle påmeldingsvalg (fysisk, live, e-billett) vil du få digital tilgang til presentasjonene som våre lærekrefter anvender i undervisningen – til ditt personlige arkiv. Disse finner du i vår e-læringsplattform. Her kan du i noen tilfeller også finne opptak av den aktuelle undervisningen, og kan stille spørsmål ved behov.

Inngår lunsj i deltakeravgiften?

Ved fysisk deltakelse rommer avgiften også felles lunsj hver undervisningsdag. Om du har allergier, ber vi om at du angir dette i påmeldingsskjemaet i forkant.
Kan hele avdelingen min bestille e-billett og se dette sammen?
Opptak fra vår undervisning er tilrettelagt for at tilgang gis til én deltaker pr påmelding, og at dette sees på egen dataskjerm eller håndholdt enhet. Dette gir best lyd- og bildekvalitet. Bestillinger ut over én deltaker pr påmelding bes avklart med oss på forhånd, slik at vi kan legge til rette for slik anvendelse.

Må jeg ta med meg noe til undervisningsstart?

Vi stiller med lunsj, kaffe, te, penn og papir til deg. Du trenger ikke ta med egen datamaskin, med mindre annet er angitt i vår programbeskrivelse. Vårt undervisningssenter har trådløst gjestenettverk.

Hva inneholder e-læringspakken?

Vår e-læringspakke er en digital læringsplattform med eiendomsfaglig innhold, som du og dine kollegaer kan bestille tilgang til og ta i bruk når og hvor som helst – via nettleser eller vår app. Pakken rommer et bredt utvalg av nettstudier innen våre seks fagområder: Eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, plan- og bygningsrett samt eiendomsjus, eiendomsøkonomi og – finans, utleie av eiendom samt eiendomsdrift. Se innholdet her.

Jeg ser at senteret også er tilbyder av en rekke nettverk innen eiendom. Hva er dette?

Senterets eiendomsnettverk samler de viktigste beslutningstakerne innen eiendom for verdifull kunnskapsformidling og deling av erfaring – med mål om å skape synergier, innovasjon og vekst for enkeltpersoner, selskaper og bransjen. Siden etableringen av vår første nettverksgruppe i 2015, drifter vi nå mer enn 40 ulike nettverksgrupper rundt om i landet. Hver nettverksgruppe ledes av en dyktig fasilitator, som har den faglige regien på samlingene. Ved innmelding blir du medlem i den gruppen som passer til ditt eiendomsyrke, og får tilgang til de gode faglige samtalene som du trenger gjennom din eiendomskarriere. Se full oversikt over nettverksgruppene her.

Hva innebærer det å være støttespiller for Senter for eiendomsfag?

Siden 2014 har vi hatt en attraktiv ordning der veletablerte eiendomsorganisasjoner og sentrale rådgivermiljøer inviteres til å bli støttespillere for senterets utdanningsvirksomhet. Resultatet er at vår undervisningsvirksomhet er delfinansiert av eiendomssektoren, hvilket bidrar aktivt til at vi kan opprettholde en høy faglig og pedagogisk kvalitet i alle våre kompetanseprogrammer. Ved å støtte senterets etterutdanningsaktiviteter får du og dine kollegaer fast rabatt på alle våre bransjestudier, fordypningskurs og nettstudier. Du kan lese mer om denne muligheten her.

Fant du ikke svar på det du lurte på? Vi svarer deg gjerne på e-post!

Støttespillere