Eiendomsuka 2024

2.-6. september

Årets råeste kompetanseuke!

I dagens utfordrende marked er kontinuerlig faglig utvikling viktig for å ha den rette kunnskapen og for å utforske nye tilnærminger. I samarbeid med bransjens ledende eksperter har vi satt sammen et imponerende kompetanseprogram som gir førsteklasses faglig innsikt.

Utforsk alt fra grunnleggende prinsipper til innovative strategier på Eiendomsuka 2024, som tilbyr 20 intensive kurs innen 5 ulike fagområder: Boligutleie og -forvaltning, Eiendomsforvaltning og -drift, Eiendomsutvikling, Eiendomsfinans og -økonomi, og Utleie av næringseiendom.

Velg kursene som passer for deg og skreddersy din egen eiendomsuke med faglig påfyll. Hver kursdag inkluderer også lunsj og muligheten til å møte andre bransjekolleger.

Dra nytte av vår Early Bird-rabatt frem til 21. juni 2024 for å sikre deg en plass på årets mest innholdsrike kompetanseuke!
Ledige plasser

Boligutleie - juridisk beste praksis

Implementering av beste juridiske praksis bidrar til å sikre at boligutleievirksomheten drives på en rettferdig, lovlig og profesjonell måte, samtidig som boligutleier opprettholder gode relasjoner med leietakerne samt beskytter rettighetene og interessene til begge parter.

Anette Thunes
Anette Thunes

Partner, Advokatfirmaet Føyen AS

Ledige plasser

Fremtidens boligutleie og teknologi

For å kunne være i forkant av utviklingen i boligutleiebransjen, er det nødvendig å la seg inspirere av hvordan innovative
tjenester innen teknologi og service kan endre hvordan vi og våre kunder forholder oss til det å leie ut boliger.

Henrik Taubøll
Henrik Taubøll

Partner, Advokatfirmaet Haavind

Ledige plasser

Leietakerkonflikter ved boligutleie

Håndtering av leietakerkonflikter kan påføre utleiere av boligeiendom mye hodebry og tapte leieinntekter, og veien til
mestring av slike utfordringer må kobles med kunnskap og profesjonalitet.

Trude Gran Melbye
Trude Gran Melbye

Partner, advokat, Advokatfirmaet Selmer AS

Ledige plasser

Tilvisningsavtaler som finansieringsform

Gjennom tilvisningsavtaler og gunstig finansiering fra Husbanken kan både store og små kommuner samt profesjonelle
boligutleieaktører bidra til at mennesker som faller utenfor det ordinære boligmarkedet får tilgang til gode utleieboliger.

Tom Rune Lian
Tom Rune Lian

Partner, advokat, Wiersholm

Ledige plasser

Eiendom som energileverandør

Utvikling av energiproduserende løsninger for bygg kan bidra til å øke avkastningen for mange eiendomsbesittere, i
tillegg til at denne ekspertisen kan skape en mer bærekraftig tilnærming til ulike eiendomsinvesteringer.

Øystein Ringen-Vatnedalen
Øystein Ringen-Vatnedalen

Daglig leder og eier, Senter for eiendomsfag

Ledige plasser

Eiendomsstrategier

En planlagt tilnærming for å oppnå bestemte resultater innen eiendomsinvestering, utvikling eller forvaltning er
avgjørende for å forholde seg strategisk til kortsiktige og langsiktige mål, samt potensielle risikoer og muligheter på
veien.

Øystein Ringen-Vatnedalen
Øystein Ringen-Vatnedalen

Daglig leder og eier, Senter for eiendomsfag

Ledige plasser

Kunstig intelligens og eiendom

Vi dykker ned i ulike aspekter der AI kan drive innovasjon og skape effektivitetsgevinster, konkurransefortrinn samt nye
vinnere blant de eiendomsaktører som er villige til å utforske nyere fremskritt for utvikling og vekst.

Kristin Piene
Kristin Piene

Domain Expert og Costumer success, Consigli

Ledige plasser

Areal- og driftsoptimalisering

Identifisering av muligheter for optimalisering av arealbruk kan gi store effektiviserings- og lønnsomhetsgevinster for
både gårdeiere og leietakere, gjennom å redusere kostnader og øke avkastning og nytteverdi av eiendommer.

Magne Gabrielsen
Magne Gabrielsen

Chief Product Officer, BLDNG.ai

Ledige plasser

Aktivering av bygulvet

Prosessen med å skape et dynamisk og levende miljø på gateplan eller i første etasje av et bygg har som formål å gjøre gateplan mer attraktivt, tilgjengelig og innbydende for fotgjengere, kunder og besøkende – som kan gi positive effekter på lokalsamfunnet, næringslivet og eiendomsverdiene i området.

Maria Louise Rognerud
Maria Louise Rognerud

Direktør Bygulv, Eiendomsselskapet Oslo S Utvikling AS (OSU)

Ledige plasser

Eiendom som skatte- og avgiftsobjekt - årets nyheter

De årlige nyhetene er kun unntaksvis godt nytt for alle parter i eiendomsbransjen, da skatt og avgifter knyttet til eiendom kan ha stor innvirkning på økonomien og lønnsomheten til eiendomsinvesteringer for både eiendomsbesittere og investorer.

Trond Ingebrigtsen
Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder Advokatfirmaet PwC Norway

Ledige plasser

Energisparekontrakter som enteprisemodell

Avtalemodellen er designet for å forbedre energieffektiviteten til bygg, og inngås mellom eiendomsbesitter og en leverandør av energitjenester – der sistnevnte får sin betaling knyttet til de faktiske energibesparelser, og er ansvarlig for å identifisere og implementere energisparetiltakene.

Torfinn Lysjord
Torfinn Lysjord

Seksjonsleder Energi, Advansia

Ledige plasser

ESG og bærekraftsrapportering i praksis

Eiendomsorganisasjoner som ønsker å demonstrere sitt engasjement for ansvarlig virksomhet og bærekraftig utvikling er i større grad avhengig av å knytte dette til ESG (Environmental, Social, and Governance) og bærekraftsrapportering.

Anett Andreassen
Anett Andreassen

Strategisk rådgiver innen bærekraft

Ledige plasser

Felleskostnader, eierkostnader og KPI-justeringer

Disse begrepene er viktige å forstå for eiendomsforvaltere, eiendomsinvestorer, leietakere og andre aktører i eiendomsbransjen for å kunne forvalte eiendommer effektivt og ta informerte beslutninger om økonomiske forpliktelser og avtaler

Gøran Mjelde Aarvik
Gøran Mjelde Aarvik

Partner, advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Ledige plasser

Leietakertilpasninger – ikke bare enkelt  

Tilpasninger til leietakers bruk av leide lokaler er tidvis utfordrende og krever grundig planlegging, koordinering og samarbeid mellom leietakere, utleiere, entreprenører og andre interessenter, for å sikre at disse oppfyller behov og forventninger på en effektiv måte.

Håkon Lagesen
Håkon Lagesen

Senioradvokat, Wikborg Rein

Ledige plasser

Styrerollen i eiendomsorganisasjoner

Organisasjoner som forvalter eiendomsporteføljer har en utstrakt praksis med å organisere disse investeringene i prosjektspesifikke datter- eller søsterselskaper – som alle krever et økende minimum av styrearbeid for å kunne ivareta alle parters interesser.

Gert Tonning
Gert Tonning

CEO Stockberge

Ledige plasser

Temporære byrom og byutvikling

For både offentlige myndigheter og eiendomsbesittere er disse initiativene av stadig større betydning som bidrag til å skape levende og attraktive bymiljøer – med fleksibilitet og muligheter for å eksperimentere, engasjere lokalsamfunnet og bygge fellesskap.

Jon Mihle
Jon Mihle

Rådgiver, Insam

Ledige plasser

Utbyggingsøkonomi og -kalkyler

Økonomiske analyser er avgjørende for å kunne vurdere lønnsomhet og risiko knyttet til eiendomsutviklingsprosjekter i forkant av investeringsbeslutningene – både i forhold til planlegging og gjennomføring.

Terje Ermesjø
Terje Ermesjø

Daglig leder, Ermesjø Eiendom

Ledige plasser

Verdivurdering i dagens marked

Årets verdivurderinger av næringseiendom må forholde seg til Inntektsbaserte vurderinger, markedsforhold og leietakere, bærekraft og miljøhensyn, teknologiske fremskritt, regulatoriske endringer samt usikkerhet og risiko – samtidig som omverden er uforutsigbar og avventende.

Johan Berg-Svendsen
Johan Berg-Svendsen

Daglig leder, Veridian Analyse

Ledige plasser

Hvordan lese plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav?

Hvordan forstå potensialet i en reguleringsplan? Hva er handlingsrommet i kommuneplanens arealdel? Gode analyser av plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav er nødvendig for å forstå hvordan eksisterende plangrunnlag styrer utviklingen av et område, og dermed verdiutviklingen av ditt prosjekt.

Terje Holsen
Terje Holsen

Associate Professor, NMBU

Ledige plasser

Innleie og utleie av offentlig eiendom

Inn- og utleie av eiendom kan være et effektivt verktøy for offentlige virksomheter for å oppnå sine arealmål, samtidig som de bidrar til bærekraftig og ansvarlig utvikling av samfunnet – eksempelvis ved å velge grønne bygninger, fremme energieffektivitet m.m.

Anne Sofie Bjørkholt
Anne Sofie Bjørkholt

Partner, BAHR

Støttespillere