Årets råeste kompetanseuke!

I dagens utfordrende marked er kontinuerlig faglig utvikling viktig for å ha den rette kunnskapen og for å utforske nye tilnærminger. I samarbeid med bransjens ledende eksperter har vi satt sammen et imponerende kompetanseprogram som gir førsteklasses faglig innsikt.

Utforsk alt fra grunnleggende prinsipper til innovative strategier på Eiendomsuka 2024, som tilbyr 20 intensive kurs innen 5 ulike fagområder: Boligutleie og -forvaltning, Eiendomsforvaltning og -drift, Eiendomsutvikling, Eiendomsfinans og -økonomi, og Utleie av næringseiendom.

Velg kursene som passer for deg og skreddersy din egen eiendomsuke med faglig påfyll. Hver kursdag inkluderer også lunsj og muligheten til å møte andre bransjekolleger.

Boligutleie og -forvaltning

 • Boligutleie – juridisk beste praksis

  Implementering av beste juridiske praksis bidrar til å sikre at boligutleievirksomheten drives på en rettferdig, lovlig og profesjonell måte, samtidig som boligutleier opprettholder gode relasjoner med leietakerne samt beskytter rettighetene og interessene til begge parter.

  Anette Thunes

  Partner, Advokatfirmaet Føyen AS


  Mandag, 2 september 2024

  09:00 – 11:30

  kr 3 700
 • Fremtidens boligutleie og teknologi

  For å kunne være i forkant av utviklingen i boligutleiebransjen, er det nødvendig å la seg inspirere av hvordan innovative tjenester innen teknologi og service kan endre hvordan vi og våre kunder forholder oss til det å leie ut boliger.

  Henrik Taubøll

  Partner, Advokatfirmaet Haavind


  Tirsdag, 3 september 2024

  12:30 – 15:00

  kr 3 700
 • Leietakerkonflikter ved boligutleie

  Håndtering av leietakerkonflikter kan påføre utleiere av boligeiendom mye hodebry og tapte leieinntekter, og veien til mestring av slike utfordringer må kobles med kunnskap og profesjonalitet.

  Trude Gran Melbye

  Partner, advokat, Advokatfirmaet Selmer AS


  Tirsdag, 3 september 2024

  09:00 – 11:30

  kr 3 700
 • Tilvisningsavtaler som finansieringsform

  Gjennom tilvisningsavtaler og gunstig finansiering fra Husbanken kan både store og små kommuner samt profesjonelle boligutleieaktører bidra til at mennesker som faller utenfor det ordinære boligmarkedet får tilgang til gode utleieboliger.

  Tom Rune Lian

  Partner, advokat, Wiersholm


  Mandag, 2 september 2024

  12:30 – 15:00

  kr 3 700

Eiendomsforvaltning og -drift

 • Areal- og driftsoptimalisering

  Identifisering av muligheter for optimalisering av arealbruk kan gi store effektiviserings- og lønnsomhetsgevinster forbåde gårdeiere og leietakere, gjennom å redusere kostnader og øke avkastning og nytteverdi av eiendommer.

  Magne Gabrielsen

  Chief Product Officer, BLDNG.ai


  Onsdag, 4 september 2024

  09:00 – 11:30

  kr 3 700
 • Eiendom som energileverandør

  Utvikling av energiproduserende løsninger for bygg kan bidra til å øke avkastningen for eiendomsbesittere og skape en mer bærekraftig tilnærming til ulike eiendomsinvesteringer. Statsbygg, Aspelin Ramm, OBOS Eiendom og Eneo Eiendom deler av egne erfaringer

  Øystein Ringen-Vatnedalen

  Daglig leder og eier, Senter for eiendomsfag


  Onsdag, 4 september 2024

  12:30 – 15:00

  kr 3 700
 • Eiendomsstrategier

  En eiendomsstrategi er avgjørende for å forholde seg strategisk til kortsiktige og langsiktige mål, samt potensielle risikoer og muligheter langs veien. Eiendomsorganisasjoner i privat og kommunal sektor deler her av egne erfaringer rundt slik strategitenkning.

  Øystein Ringen-Vatnedalen

  Daglig leder og eier, Senter for eiendomsfag


  Torsdag, 5 september 2024

  09:00 – 11:30

  kr 3 700
 • Kunstig intelligens og eiendom

  Vi dykker ned i ulike aspekter der AI kan drive innovasjon og skape effektivitetsgevinster, konkurransefortrinn samt nye vinnere blant de eiendomsaktører som er villige til å utforske nyere fremskritt for utvikling og vekst.

  Kristin Piene

  Domain Expert og Costumer success, Consigli


  Torsdag, 5 september 2024

  12:30 – 15:00

  kr 3 700

Eiendomsutvkling

 • Energisparekontrakter som enteprisemodell

  Avtalemodellen er designet for å forbedre energieffektiviteten til bygg, og inngås mellom eiendomsbesitter og en leverandør av energitjenester – der sistnevnte får sin betaling knyttet til de faktiske energibesparelser, og er ansvarlig for å identifisere og implementere energisparetiltakene.

  Torfinn Lysjord

  Seksjonsleder Energi, Advansia


  Onsdag, 4 september 2024

  09:00 – 11:30

  kr 3 700
 • Hvordan lese plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav?

  Hvordan forstå potensialet i en reguleringsplan? Hva er handlingsrommet i kommuneplanens arealdel? Gode analyser av plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav er nødvendig for å forstå hvordan eksisterende plangrunnlag styrer utviklingen av et område, og dermed verdiutviklingen av ditt prosjekt.

  Terje Holsen

  Associate Professor, NMBU


  Fredag, 6 september 2024

  12:30 – 15:00

  kr 3 700
 • Temporære byrom og byutvikling

  For både offentlige myndigheter og eiendomsbesittere er disse initiativene av stadig større betydning som bidrag til å skape levende og attraktive bymiljøer – med fleksibilitet og muligheter for å eksperimentere, engasjere lokalsamfunnet og bygge fellesskap.

  Jon Mihle

  Rådgiver, Insam


  Fredag, 6 september 2024

  09:00 – 11:30

  kr 3 700
 • Verdivurdering i dagens marked

  Årets verdivurderinger av næringseiendom må forholde seg til Inntektsbaserte vurderinger, markedsforhold og leietakere, bærekraft og miljøhensyn, teknologiske fremskritt, regulatoriske endringer samt usikkerhet og risiko – samtidig som omverden er uforutsigbar og avventende.

  Johan Berg-Svendsen

  Daglig leder, Veridian Analyse


  Onsdag, 4. september 2024

  12:30 – 15:00

  kr 3 700

Eiendomsfinans og -økonomi

 • Eiendom som skatte- og avgiftsobjekt – årets nyheter

  De årlige nyhetene er kun unntaksvis godt nytt for alle parter i eiendomsbransjen, da skatt og avgifter knyttet til eiendom kan ha stor innvirkning på økonomien og lønnsomheten til eiendomsinvesteringer for både eiendomsbesittere og investorer.

  Trond Ingebrigtsen

  Partner | Leder Advokatfirmaet PwC Norway


  Tirsdag, 3 september 2024

  09:00 – 11:30

  kr 3 700
 • ESG og bærekraftsrapportering i praksis

  Eiendomsorganisasjoner som ønsker å demonstrere sitt engasjement for ansvarlig virksomhet og bærekraftig utvikling er i større grad avhengig av å knytte dette til ESG (Environmental, Social, and Governance) og bærekraftsrapportering.

  Anett Andreassen

  Omstillingsagent bærekraft og digitalisering, Virvle


  Mandag, 2 september 2024

  09:00 – 11:30

  kr 3 700
 • Styrerollen i eiendomsorganisasjoner

  Organisasjoner som forvalter eiendomsporteføljer har en utstrakt praksis med å organisere disse investeringene i prosjektspesifikke datter- eller søsterselskaper – som alle krever et økende minimum av styrearbeid for å kunne ivareta alle parters interesser.

  Gert Tonning

  CEO Stockberge


  Mandag, 2 september 2024

  12:30 – 15:00

  kr 3 700
 • Utbyggingsøkonomi og -kalkyler

  Økonomiske analyser er avgjørende for å kunne vurdere lønnsomhet og risiko knyttet til eiendomsutviklingsprosjekter i forkant av investeringsbeslutningene – både i forhold til planlegging og gjennomføring.  

  Terje Ermesjø

  Daglig leder, Ermesjø Eiendom


  Tirsdag, 3. september 2024

  12:30 – 15:00

  kr 3 700

Utleie av næringseiendom

 • Aktivering av bygulvet

  Prosessen med å skape et dynamisk og levende miljø på gateplan eller i første etasje av et bygg har som formål å gjøre gateplan mer attraktivt, tilgjengelig og innbydende for fotgjengere, kunder og besøkende – som kan gi positive effekter på lokalsamfunnet, næringslivet og eiendomsverdiene i området.

  Maria Louise Rognerud

  Direktør Bygulv, Eiendomsselskapet Oslo S Utvikling AS (OSU)


  Fredag, 6 september 2024

  12:30 – 15:00

  kr 3 700
 • Felleskostnader, eierkostnader og KPI-justeringer

  Disse begrepene er viktige å forstå for eiendomsforvaltere, eiendomsinvestorer, leietakere og andre aktører i eiendomsbransjen for å kunne forvalte eiendommer effektivt og ta informerte beslutninger om økonomiske forpliktelser og avtaler

  Gøran Mjelde Aarvik

  Partner, advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig


  Fredag, 6 september 2024

  09:00 – 11:30

  kr 3 700
 • Innleie og utleie av offentlig eiendom

  Inn- og utleie av eiendom kan være et effektivt verktøy for offentlige virksomheter for å oppnå sine arealmål, samtidig som de bidrar til bærekraftig og ansvarlig utvikling av samfunnet – eksempelvis ved å velge grønne bygninger, fremme energieffektivitet m.m.

  Anne Sofie Bjørkholt

  Partner, BAHR


  Torsdag, 5 september 2024

  12:30 – 15:00

  kr 3 700
 • Leietakertilpasninger – ikke bare enkelt

  Tilpasninger til leietakers bruk av leide lokaler er tidvis utfordrende og krever grundig planlegging, koordinering og samarbeid mellom leietakere, utleiere, entreprenører og andre interessenter, for å sikre at disse oppfyller behov og forventninger på en effektiv måte.

  Håkon Lagesen

  Senioradvokat, Wikborg Rein


  Torsdag, 5 september 2024

  09:00 – 11:30

  kr 3 700

Dagspass

 • Dagspass – Mandag

  Denne pakken gir tilgang til alle alle program på eiendomsuka mandag 2. september. Her vil man kunne velge mellom følgende kurs: 09:00 – 11.30 Boligutleie – juridisk beste praksis ESG og bærekraftsrapportering i praksis 12.30 – 15.00 Styrerollen i eiendomsorganisasjoner Tilvisningsavtaler som finansieringsform  

  Opprinnelig pris var: kr 7 400.Nåværende pris er: kr 6 200.
 • Dagspass – Tirsdag

  Denne pakken gir tilgang til alle alle program på eiendomsuka tirsdag 3. september. Her vil man kunne velge mellom følgende kurs: 09:00 – 11.30 Leietakerkonflikter ved boligutleie Eiendom som skatte- og avgiftsobjekt – årets nyheter 12.30 – 15.00 Fremtidens boligutleie og teknologi Utbyggingsøkonomi og -kalkyler  

  Opprinnelig pris var: kr 7 400.Nåværende pris er: kr 6 200.
 • Dagspass – Onsdag

  Denne pakken gir tilgang til alle alle program på eiendomsuka onsdag 4. september. Her vil man kunne velge mellom følgende kurs: 09:00 – 11.30 Areal- og driftsoptimalisering Eiendom som skatte- og avgiftsobjekt – årets nyheter 12.30 – 15.00 Energisparekontrakter som enteprisemodell Verdivurdering i dagens marked  

  Opprinnelig pris var: kr 7 400.Nåværende pris er: kr 6 200.
 • Dagspass – Torsdag

  Denne pakken gir tilgang til alle alle program på eiendomsuka torsdag 5. september. Her vil man kunne velge mellom følgende kurs: 09:00 – 11.30 Eiendomsstrategier Leietakertilpasninger – ikke bare enkelt 12.30 – 15.00 Kunstig intelligens og eiendom Innleie og utleie av offentlig eiendom  

  Opprinnelig pris var: kr 7 400.Nåværende pris er: kr 6 200.
 • Dagspass – Fredag

  Denne pakken gir tilgang til alle alle program på eiendomsuka fredag 6. september. Her vil man kunne velge mellom følgende kurs: 09:00 – 11.30 Temporære byrom og byutvikling Felleskostnader, eierkostnader og KPI-justeringer 12.30 – 15.00 Hvordan lese plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav? Aktivering av bygulvet  

  Opprinnelig pris var: kr 7 400.Nåværende pris er: kr 6 200.

Fagpass

 • Fagpass – Boligutleie og -forvaltning

  Denne pakken gir tilgang til alle alle program på eiendomsuka innen fagfeltet Boligutleie og -forvaltning: Boligutleie – juridisk beste praksis Fremtidens boligutleie og teknologi Leietakerkonflikter ved boligutleie Tilvisningsavtaler som finansieringsform  

  Opprinnelig pris var: kr 14 800.Nåværende pris er: kr 10 000.
 • Fagpass – Eiendomsfinans og -økonomi

  Denne pakken gir tilgang til alle alle program på eiendomsuka innen fagfeltet Eiendomsfinans og -økonomi Eiendom som skatte- og avgiftsobjekt – årets nyheter ESG og bærekraftsrapportering i praksis Styrerollen i eiendomsorganisasjoner Utbyggingsøkonomi og -kalkyler  

  Opprinnelig pris var: kr 14 800.Nåværende pris er: kr 10 000.
 • Fagpass – Eiendomsforvaltning og -drift

  Denne pakken gir tilgang til alle alle program på eiendomsuka innen fagfeltet Boligutleie og -forvaltning: Areal- og driftsoptimalisering Eiendom som energileverandør Eiendomsstrategier Kunstig intelligens og eiendom  

  Opprinnelig pris var: kr 14 800.Nåværende pris er: kr 10 000.
 • Fagpass – Eiendomsutvkling

  Denne pakken gir tilgang til alle alle program på eiendomsuka innen fagfeltet Eiendomsutvkling: Energisparekontrakter som enteprisemodell Hvordan lese plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav? Temporære byrom og byutvikling Verdivurdering i dagens marked  

  Opprinnelig pris var: kr 14 800.Nåværende pris er: kr 10 000.
 • Fagpass – Utleie av næringseiendom

  Denne pakken gir tilgang til alle alle program på eiendomsuka innen fagfeltet Utleie av næringseiendom Aktivering av bygulvet Felleskostnader, eierkostnader og KPI-justeringer Innleie og utleie av offentlig eiendom Leietakertilpasninger – ikke bare enkelt  

  Opprinnelig pris var: kr 14 800.Nåværende pris er: kr 10 000.

Ukespass

 • Ukespass

  Denne pakken gir tilgang til alle dager på eiendomsuka 2.-6. september. Her vil man kunne velge mellom alle 20 kurs gjennom uka, hvor man altså setter sammen sin kompetanseuke på totalt 10 kurs.

  Opprinnelig pris var: kr 37 000.Nåværende pris er: kr 12 500.