Eiendomsfagbloggen

Eiendomsledelse i krisetid

I kjølvannet av koronakrisen vil det være av stor interesse å studere hvordan aktivt lederskap kan utgjøre en kilde til overlevelse, inspirasjon og etterfølgelse – både for egen organisasjon og for en bredere krets av beslutningstakere i samfunnet. I denne krisen besitter ledere i eiendom en nøkkelrolle for hvordan øvrige deler av næringslivet skal kunne klare seg gjennom denne krevende tiden.


Vi har derfor bedt et tyvetalls toppledere i veletablerte eiendomsorganisasjoner om å dele sine tanker om dette, herunder særlig om hvordan de bidrar til å holde hjulene i gang for samfunnet.

Selv om eiendomsorganisasjonene kan fremstå som temmelig ulike, deler de fleste allikevel følgende sentrale kjennetegn:

  • Premissgiver, i den forstand at de er oppdragsgivere for store deler av byggebransjen samt tilhørende rådgivermiljøer.
  • Gründerånd, i den forstand at de utfører et håndverk som kombinerer eiendomsfaglig kompetanse og risikovilje med kreativ skaperånd.
  • Kompetanse- og kapitalintensiv natur, i den forstand at store verdier skapes av relativt små organisasjoner.

Nedenfor følger en komprimert gjengivelse av forhold som topplederne primært er opptatt av i disse dager, i tillegg til å ivareta egne medarbeidere.

Holde bygg åpne og smittefrie

Helseperspektivet står fremst av alle prioriteringer. Eiendomsorganisasjonene har innført systematiske smitteverntiltak for egne eiendommer, slik at treffsikre tiltak kan iverksettes. Det oppleves som avgjørende å sørge for at leietakere og brukere kan opprettholde egen drift, i bygg som er trygge i bruk. Driftspersonell er organisert i vaktordning og ekstraordinært renhold utføres for å hindre smittespredning.

Inneha en god finansiell stilling

En sterk finansiell ryggrad gir større muligheter, og lederne har god dialog med sine bankforbindelser om å ha finansiering klar ved behov. Soliditet til å tåle motgang gir håp om at investeringer vil bli gjennomført som normalt.

Bistå de leietakere som trenger det

Lederne bidrar i stor grad med betalingsutsettelser og leiefritak til de leietakere som er avhengig av dette for å komme seg over kneika på en god måte. Ved å sørge for at leietakerne får levert sine tjenester og legge til rette for at de kan utføre en god jobb, bidrar eiendomsorganisasjonene direkte til samfunnsnytte.

Fremdrift i byggeprosjekter

Som sentral bestiller av tjenester for både den utførende og rådgivende delen av byggebransjen, føler lederne på sin del av ansvaret for å holde kontantstrømmen også denne bransjen i gang. Det jobbes iherdig med å igangsette nye byggeprosjekter, da dette er avgjørende for sysselsetting og for å unngå konkurser blant leverandører. Virkningen av krisen blir større hvis alle skulle stoppe sine byggeprosjekter.

Opprettholde salgsaktivitet

Prosjektsalg og kontraktsignaturer sysselsetter langt flere enn kun dem som selger produktet. En fullstendig stopp i salgs- og utleiemarkedet får store ringvirkninger for det store og sammenvevde økosystemet som ikke bare eiendoms- og byggebransjen inngår i, men også bank- og finanssektoren.

Holde liv i gründerbedrifter

Flere av lederne er opptatt av å bestille tjenester kanskje litt tidligere enn nødvendig fra gründerbedrifter, som gjerne er tuftet mer på entusiasme enn finansiell soliditet. Løpende leverandørforhold videreføres, selv om det kan være fristende å avkorte aktiviteten på kort sikt. Salg drives så godt det lar seg gjøre, med bruk av privatvisninger og e-møter.

Videreføre utviklings- og vedlikeholdsprosjekter

Reguleringsprosesser kan tidvis være langdryge, og lederne er opptatt av at disse drives frem som før – dog med noen utfordringer i forhold til myndighetenes tilgjengelighet. Flere føler på et ansvar om å bidra til ny aktivitet for byggenæringen med denne ambisjonen. Vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter fremskyndes i samme ånd.

Oppsummert har våre ledere måttet fattet mange viktige avgjørelser i et høyere tempo enn det som er vanlig, i likhet med sine jevnbyrdige i det øvrige arbeidsliv. Målet er å opprettholde en så tilnærmet normal arbeidssituasjon som mulig, og så langt ser fremdriften i mange prosjekter til i liten grad å være svekket av krisen. Vi ser samtidig tydelige konturer av lederskap som rekker ut over egne organisasjoner, og som er av stor betydning for at store deler av samfunnets infrastruktur fremdeles fungerer tilfredsstillende.

Av Øystein Ringen-Vatnedalen, gründer og eier av Senter for eiendomsfag – eiendomsbransjens kompetansesenter siden 1997.

Vis flere innlegg

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere