EIENDOMSFORVALTNING

Eiendomsforvalterrollen er viktig for verdiskapningen i en eiendomsorganisasjon. Forvalteren er bindeleddet mellom eier, leietaker og eiendomsdriften, hvor alle parter og interesser skal ivaretas.

FORDYPNINGSKURS

En til to undervisningsdager med ledende spesialister innen gitt fagområde. Gjennomført kurs gir kursbevis.

DELTIDSSTUDIER

Deltidsstudier passer for deg som ønsker å gå dypere inn i emnet og følge reisen fra start til slutt. Deltidsstudiene er bransjenære og gir deg en helhetlig forståelse av fagområdet ved hjelp av dagsaktuelle caser, problemstillinger og spesialister fra bransjen. Fem samlinger på to dager hver, over ett semester. Du kan ta modulene samlet eller hver for seg. Bestått Kompetansetest på alle moduler gir bransjesertifisering.

NETTSTUDIER

Etterutdanning i det tempoet som passer din hverdag best. Ved bestilling av nettstudier har du tilgang til å se modulene så mange ganger du ønsker i 90 dager. Gjennomført nettstudie gir kursbevis. Skreddersy din egen eiendomskompetanse med våre nettstudier. Nettstudiene har faglig tyngde presentert av spesialister innen fagfeltet.

FAGLITTERATUR

Ønsker du å lære mer innen eiendom? Se vårt utvalg av faglitteratur. Bøkene passer både for deg som ønsker å lære mer om temaene og for deg som tar studier hos oss.

Nettverk

Nettverk er lærings- og delingsarena for ledere innen eiendomsbransjen. Er du leder eller fagkyndig innen eiendomsbransjen og ser etter en plattform der man kan dele erfaringer og få faglig påfyll. Se om det er et nettverk som passer for deg.

Støttespillere