Oppstart 23.-24.september 2021

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Hvordan håndtere de korte leiekontrakters regime? Trenden er kortere leietid, noe som skaper utfordringer for selskaper som ikke er rigget for det. Felleskostandsmodeller, mva ved utleie, hvordan skape attraktive bygg og konsepter, er alle aktuelle problemstillinger og temaer som vi vil sette søkelys på under dette studiet. Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: 23.-24. september 2021
Modul 2: 21.-22. oktober 2021
Modul 3: 18.-19. november 2021
Modul 4: 15.-16. desember 2021

Hva lærer du på dette studiet?

Ønsker du et kompetanseløft innen praktisk utleie av næringseiendom?

I dette bransjestudiet har vi fokus på markedskunnskap og utadrettet utleiearbeid i praksis. Det blir lagt stor vekt på jus og detaljer rundt leiekontrakter, partenes forpliktelser under utleieperioden, overlevering av lokaler, utflytting og tilbakelevering, kundereisen, hvordan tiltrekke seg og beholde de gode leietakerne – i korte trekk store deler av utleieprosessen, fra A til Å. Undervisningen vil også omhandle ulike forretningsmodeller for å gjøre utleieobjektet mer attraktivt for utleie.

Studiet er rettet mot:

  • Eiendomsforvaltere
  • Eiendomssjefer
  • Portoføljeansvarlige
  • Utleieansvarlig
  • Næringsmeglere utleie
  • Co-working firmaer
  • m.m

Caser fra relevante virksomheter

Til hver modul stiller en spesialist for en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et utleiecase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to.

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikat

Bestått kompetansetest for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

  • Fire undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09 til 16.
  • Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen utleie av næringseiendom.
  • Spesialister i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.

Meld deg på Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom nå!

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen utleie av næringseiendom, under faglig ledelse av senterets programdirektør. Fjorårets forelesere kom fra blant annet Selvaag Eiendom, Mallin Eiendom, Schjødt, Oxer Eiendom, Møller Eiendom, OPAK, HaThon Eiendom, Wikborg Rein, PwC, NCC Property Devlopment, CLP, Oslo Areal, Steenstrup Stordrange og Aspelin Ramm Eiendom.

Antallsbegrensning

Kun 20 deltakere.

Tid og sted:

Modul 1: 23.-24. september 2021
Modul 2: 21.-22. oktober 2021
Modul 3: 18.-19. november 2021
Modul 4: 15.-16. desember 2021

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Deltakeravgift

Deltakeravgift er kr 11.500,- pr. modul, fritatt for merverdiavgift som undervisning. Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding. 10 % rabatt for senterets støttespillere.

Moduler

Innholdet i deltidsstudiet

Utleieprosess, marked og -standarder

I denne modulen gjennomgås det blant annet utleieprosessen fra A til Å, husleieloven og de ulike bransjestandardene. Det er stort fokus på markedet med strategi, konseptutvikling og mulighetsanalyser
i tillegg til markedsanalyse og markedsføring.

Praktisk utleie, kundesøk og innsalg

I denne modulen er det utadrettet utleie og leietaker som er i fokus. Temaer som vil bli gjennomgått er leveringsbeskrivelser, verdifastsettelse, kundesøk og innsalg i tillegg til utleieforhandlinger, kredittsjekk og closing. Et sentralt tema i leietakerforhandlinger er felleskostnader og dette opp mot eierkostnader.

Utleieøkonomi

I denne modulen om utleieøkonomi som er i fokus, temaer vil blant annet være budsjettplanlegging, handlingsplaner, optimalisering av leietakermiks, porteføljeanalyse, husleieregulering og -forlengelse. I tillegg til leietakertilpasninger, beregning av ny leie samt driftsforståelse og bruk av interne ressurser.

Utleieservice

I denne modulen er det partenes forpliktelser under utleieperioden som står i fokus dette inneholder en rekke faktorer som blant annet kundereisen, hvordan tiltrekke seg og beholde de gode leietakerne, relasjonsforvaltning, kundedialog i tillegg til servicenivå og kundesenter. Vi vil også være innom temaer som all-inclusive avtaler samt bruk av ny teknologi for utleie , drift og forvaltning.

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere