Aktuelt

 • Dine viktigste kunder

  Dine viktigste kunder

  Vet du hvem som er de beste og mest verdifulle kundene for din eiendomsvirksomhet? Det er kanskje lett å anta at det er de som…

  Les mer ->

 • Løfteevne

  Løfteevne

  Til tross for at deler av eiendomsbransjen kan beskrives som et rødt hav av konkurranse, der alle konkurrerer med alle om de gjeve kundene og…

  Les mer ->

 • Eiendomssignatur

  Eiendomssignatur

  Hvor mange eiendomsinvestorer vet du om fra media og presse, basert på hva som kjennetegner deres investeringer innen eiendom? Jeg vil tippe ikke altfor mange.…

  Les mer ->

 • Eiendomsforelskelse

  Eiendomsforelskelse

  Som investor med entusiasme for eiendom, er det lett å bli begeistret for dine begjærede eiendomsobjekter – være seg de du allerede eier eller de…

  Les mer ->

 • Eiendomsstrategi

  Eiendomsstrategi

  Strategi er av enkelte omtalt som kunsten å velge noe bort. I all sin enkelhet er dette en ypperlig introduksjon til strategi som fagområde, gitt…

  Les mer ->

 • Eiendomsvettreglene

  Eiendomsvettreglene

  Som for all annen ferdsel, fordrer også investeringer i eiendomsmarkedene at du er forberedt for turen og har en plan for hvordan du skal forsere…

  Les mer ->

 • Trender i eiendom 2021

  Trender i eiendom 2021

  Det knytter seg naturligvis store forhåpninger – men også bekymringer – til det kommende investeringsåret for eiendomsmarkedene, både nasjonalt og internasjonalt. Årsaken er ikke overraskende…

  Les mer ->

 • If you’re going through hell, keep going

  If you’re going through hell, keep going

  Effektene av covid-19-pandemien utfordrer eiendomssektoren både på kort og lang sikt. På kort sikt fordi den skaper usikkerhet rundt eksisterende og fremtidige inntekter for mange…

  Les mer ->

 • Stammespråk til besvær

  Stammespråk til besvær

  Alle bransjer har sin egen sjargong, som gjerne er ment å effektivisere kommunikasjon, særlig blant de såkalt innvidde. Dette stammespråket er noe vi tar til…

  Les mer ->

 • Everybody knows

  Everybody knows

  Eiendom som investeringssegment tiltrekker seg mange ulike kategorier av og former for investorer, og den rommer derfor naturligvis både gode og mindre gode virksomheter –…

  Les mer ->

 • Feilinvesteringer og tapsstrategi

  Feilinvesteringer og tapsstrategi

  Noen ganger blir kanskje investeringen ikke slik som du hadde tenkt, og du får ikke realisert det du eller andre hadde forespeilet deg. Det kan…

  Les mer ->

 • Byutvikling og bowling

  Byutvikling og bowling

  Byutvikling som faglig tumleplass omhandler noe langt mer enn byplanlegging og arkitekturforståelse. Dette dynamiske virkefeltet rommer også politikk, teknikk, jus, finans og psykologi – i…

  Les mer ->

 • Master of Politics

  Master of Politics

  I denne bloggen har vi tidligere fremhevet betydningen av å besitte inngående kunnskap om plan- og bygningslovens irrganger, som en forutsetning for å bedrive lønnsom…

  Les mer ->

 • Hotelleiendom 2.0

  Hotelleiendom 2.0

  Koronaepidemien har fart brutalt med vår hjemlige hotellbransje, til tross for økt belegg gjennom sommeren. Den nære fremtiden for denne bransjen må fremstå som usikker…

  Les mer ->

 • Sort belte i plan

  Sort belte i plan

  Om eiendomsinvesteringer er din foretrukne forretningssyssel, er det ingen vei utenom enn å tilegne seg kompetanse om det lovmessige grunnlaget for arealbasert verdiskapning i Norge.…

  Les mer ->

 • Kompetanse i flytsonen

  Kompetanse i flytsonen

  I den grad eiendomsorganisasjoner i privat sektor må nedbemanne midlertidig eller permanent som følge av koronakrisen, tar jeg til orde for at det samtidig bør…

  Les mer ->

 • Å bygge handler ikke om å bygge

  Å bygge handler ikke om å bygge

  En forskningsrapport som vi stadig vender tilbake til i egen undervisning, omhandler en større effektivitetsanalyse av byggeprosjekter, som ble utført av SINTEF Byggforsk i perioden…

  Les mer ->

 • Investering i eiendom – post korona

  Investering i eiendom – post korona

  I takt med at deler av samfunnet forsiktig gjenåpnes, etter måneder med fysisk, tilbuds- og forbruksmessig nedstengning, er det særlig tre investorrelaterte spørsmål som melder…

  Les mer ->

 • Eiendomsledelse i krisetid

  Eiendomsledelse i krisetid

  I kjølvannet av koronakrisen vil det være av stor interesse å studere hvordan aktivt lederskap kan utgjøre en kilde til overlevelse, inspirasjon og etterfølgelse –…

  Les mer ->

 • Force majeure, dugnad og goodwill

  Force majeure, dugnad og goodwill

  Begrenset i antall er de gårdeiere og leietakere som har sett for seg et tenkelig scenario der sistnevntes kunder totalt uteblir, slik vi nå ser…

  Les mer ->

 • Yes In My Back Yard

  Yes In My Back Yard

  Lokal motstand mot utbyggingsprosjekter kommer ofte av ønsker fra deler av lokalsamfunnet om å bevare det eksisterende og unngå en endring av det som er…

  Les mer ->

 • Koronavirus som eksperimentell verdiskaper

  Koronavirus som eksperimentell verdiskaper

  Store deler av det globale investormarkedet uroer seg sterkt for ringvirkninger av koronavirusets geografiske fremmarsj. Myndigheter i deler av Asia stenger av hele byer, mens…

  Les mer ->

 • Elefanten i byrommet

  Elefanten i byrommet

  Som ekstern sensor i eiendomsutvikling møter jeg tidvis på student- og Masteroppgaver som utforsker tillitsforholdet mellom private utbyggere og kommunale planmyndigheter. Som i et hvert…

  Les mer ->

 • Sikkerhet i eiendom

  Sikkerhet i eiendom

  Med investorbrillene på er vi vant til at eiendomsinvesteringer representerer en form for sikkerhet som er pålitelig og kjent. Teknisk gode bygg, på gode lokasjoner,…

  Les mer ->

 • Kompetansesprang i eiendom

  Kompetansesprang i eiendom

  Det er liten tvil om at det er stor forskjell mellom de næringsaktører som forsvarer sin eksistensberettigelse ved å investere i fast eiendom. Og som…

  Les mer ->

 • Kompleksitetskurven

  Kompleksitetskurven

  Kjøp og salg av eiendomsobjekter er en paradegren for investorer i eiendomssektoren, og en transaksjonsaktivitet som for mange også utgjør store deler av den primære…

  Les mer ->

 • Trender i eiendom 2022

  Trender i eiendom 2022

  Idet et investeringsår er i ferd med å ebbe ut, melder interessen seg raskt for å sondere eget terreng for relevante trender som vil kunne…

  Les mer ->

 • Sunne eiendomsinvesteringer

  Sunne eiendomsinvesteringer

  I kjølvannet av pandemien ser vi at samfunnsplager som ensomhet og utenforskap har økt i styrke for utsatte grupper, og gitt seg til syne når…

  Les mer ->

 • Hovedkontoret v2.0

  Hovedkontoret v2.0

  Flere har spådd en mulig nedtur for hovedkontoret, som følge av et mer fleksibelt arbeidsliv – som er forsterket av både påbud og ønsker om…

  Les mer ->

 • Noen krisers mor

  Noen krisers mor

  Det har neppe unnsluppet allmenn oppmerksomhet at eiendomssektoren og finanssektoren er tett sammenvevd. En tilnærmet fri flyt av risikovillig kapital – på tvers av landegrenser…

  Les mer ->

 • Gjenbruk, ombruk og spekulanter

  Gjenbruk, ombruk og spekulanter

  Eiendomssektoren er ansvarlig for en betydelig andel av samfunnets ressursbruk, gjennom sine investeringer i bygningsmasse for egen og andres bruk. Bygg og eiendom er ikke…

  Les mer ->

 • Senter for eiendomsfag i Rørvik

  Senter for eiendomsfag i Rørvik

  Forrige uke var vi så heldige å få være på Rørvik hos innovasjonsklyngen InnovArena AS, for å avholde et todagers kompetanseprogram i eiendom for klyngemedlemmene.…

  Les mer ->