Velg kurs, og gå til på melding:


09.00 – 11.30

Utleieavtaler post korona – risikovurderinger og tilpasninger / BAHR

Gjennom det siste året har risikofordelingen i standard leieavtaler blitt satt under press når leietakerne har blitt pålagt å stenge virksomheten sin eller har fått vesentlig redusert omsetning, mens utleierne har krevd full leie. Hvordan har dette blitt løst mellom partene i praksis, og ser aktørene i bransjen behov for å gjøre noen justeringer i leieavtalene etter korona? Vi har invitert tre ledende eiendomsaktører til å dele sine erfaringer og diskutere temaet. BAHR innleder seansen og leder paneldebatten. Panel • Thor Bareksten, forvaltningsdirektør i OBOS Eiendom • Dag Tønder, forvaltningsdirektør i Storebrand Asset Management • Anne Bruun-Olsen, direktør i Cushman & Wakefield Realkapital • Jørgen Sollie, eiendomsdirektør i Eiendomsspar Moderator er BAHR v/advokat Lise Sofie Stene og spesialist partner Camilla Hammer Solheim.

12.30 – 15.00

Morgendagens kontor og hybridløsninger / Øivind Breen

Et spørsmål mange stiller seg, er hva som skjer med kontoret etter korona. Men det store spørsmålet er hva som skjer etter det igjen. Hvilke langtidseffekter får «koronatiden». Hva er Morgendagens kontor? Hvordan vil det fungere? Hvilken rolle vil det ha? Hva betyr utviklingen for arealbruk, lokalisering, organisering og brukeropplevelser? Begrepet hybrid er i denne sammenheng en felles betegnelse på løsninger som inkluderer kontoret i et økosystem med andre tilbud. Det rendyrkete kontoret med en adresse er historie. Eller ikke? Moderator er Breen.as v/Øivind Breen.

Støttespillere