Velg kurs, og gå til på melding:


09.00 – 11.30

Tilbakelevering av næringslokaler / BER og Føyen

Tilbakelevering av lokaler er en stadig kilde til tids- og kostnadskrevende konflikter mellom utleier og leietaker. BER og Føyen registrerer at partene ofte er uenige om det grunnleggende ansvarsforholdet, og at leieavtalene mangler et tydelig grensesnitt og konkret beskrivelse av forventningsnivået. Ofte stilles det spørsmål til hva som er normal bruksslitasje, hvordan håndtere leietakers endringer, hva som skjer om lokalene skal fremleies, om bygget skal rives eller skal bygges om for ny leietaker? Presentasjonen gir også innspill til hva partene bør prioritere for å unngå tvister, utleiers krav mot leietaker, hvordan de skal håndtere en mulig tvist, og også hva som kan bidra til å etablere et godt budsjettgrunnlag for vedlikehold. Kursholdere er Nils-Erik Christiansen, styreleder og partner i BER og Jacob Solheim, advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen.

12.30 – 15.00

Felleskostnader / Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

I forvaltningen av næringseiendom står felleskostnader sentralt, og felleskostnader reiser flere problemstillinger av rettslig og kommersiell karakter. Dette knytter seg til alt fra regulering av felleskostnader i leieavtaler, via håndtering av felleskostnader for forvalteren, herunder budsjettering, fakturering og regnskapsføring, til håndtering av merverdiavgift og hvordan ledige arealer får betydning for felleskostnadene. I dette foredraget vil vi belyse disse tema, samt en rekke andre tema og problemstillinger som knytter seg til felleskostnader. Kursholder er Gøran Mjelde Aarvik, advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

16.00 – 18.30

Kundeforvaltning – best practice / Colliers

Paneldebatt med innledende foredrag fra representanter for: - Lillian Olsen, adm. direktør i Halogen Design. Stiller med erfaring fra design av kundeopplevelser og -reiser for virksomheter. - Annethe Thorsrud, interiørarkitekt som har designet og etablert nye kontorløsninger og -modeller for Spaces. - Trond Ramsøskar, interiørarkitekt som kan fortelle om betydningen av involvering av leietakere i prosessen med å designe velfungerende lokaler og hvordan endrede behov over tid kan fanges opp. - Større gårdeier, som er kjent for å fokusere på god kundeforvaltning og som har satt dette i system Moderator er Patrick Tepfers, adm. direktør i Colliers International.

Støttespillere