Kunnskapsbank

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene. I dette kvalitetsarbeidet lener vi oss på en rekke kunnskapsmiljøer og -kilder, som alle representerer en bit av det faglige puslespillet som samlet utgjør det vi kaller for helhetlig eiendomskompetanse. I vår pedagogiske erfaringsformidling søker vi å belyse kunnskapstilfanget fra ulike faglige vinkler, slik at også enkeltaktørenes ulike perspektiver trer frem – for å nyansere og dermed gjøre kunnskapen mer anvendelig for flere.

Nedenfor følger en ikke uttømmende oversikt over anbefalte kilder til kunnskap, som kan egne seg for selvstudie samt som supplement til vår undervisning. God eiendomsfaglig lesning!

Våre bøker

Som et ledd i vår undervisningsvirksomhet publiserer vi bøker som belyser eiendom fra ulike perspektiver. I 2009 utkom Eiendomsutvikling i tidlig fase, som en følgesvenn til Eiendomsutviklerstudiet. I 2018 utkom Eiendom og eierskap, som omhandler eiendom som byggesten i samfunnsutviklingen.

Vår blogg

Her finner du fagartikler som Senter for eiendomsfag har publisert i eksterne medier, som vi gjengir samlet - for inspirasjon og refleksjon.

Ord og uttrykk i bygg og eiendom

Samarbeidsprosjekt mellom Senter for eiendomsfag, Bygg21, NTNU, NBEF og Multiconsult.

Rapporter og veiledere fra Bygg21

Bygg21s rapporter og veiledere presenterer konkrete råd og tiltak for hvordan vi kan løse noen av eiendomsbransjens største utfordringer.

Publikasjoner fra Norsk Eiendom

Norsk Eiendom er en bransjeforening for private eiendomsaktører i Norge, som representerer nærmere 30 % av landets næringsbygg. Her kan du finne veiledere og brosjyrer som resultat av foreningens mangesidige arbeid med bransjeutvikling.

Publikasjoner fra Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse har som formål å være den viktigste norske katalysatoren for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor, og gir ut nyttige håndbøker og veiledere.

Støttespillere