Fredag – Drift av bygg og Eiendom

Fredag har vi viet til drift av bygg og eiendom.

Foredragsholdere fra:

  • Malling & Co
  • BAHR
  • Standard Norge

Velg kurs, og gå til på melding:


09-00 – 11.30

Overgangen fra Prosjekt til Drift / Malling & Co

Overgangen fra prosjekt til drift kan oppleves trøblete for de som overtar ansvaret for drift, enten ved mindre ombygginger eller ved større prosjekter og nybygg. Her vil vi sette søkelys på eiendomsdrifterens rolle slik at bygget blir best mulig optimalisert for den driften som skal ivaretas etter overlevering. I hvilke faser av et prosjekt bør driftspersonell involveres? Hvilket testregime velges og hvordan skal prøvedrift organiseres? Hvordan bør man tenke organisering underveis i prosjektet og hvordan velge de beste drifts- og serviceavtaler? Hvordan sikre seg nøkkelpersonell og få gode prosesser i garanti og reklamasjonstid. Hva med egen intern opplæring og behov for økt kompetanse? Kursholder er Malling & Co.

12.30 – 15.00

Håndtering av reklamasjoner, foreldelse og konflikter / BAHR

Kurset er basert på utdrag av tema i egne kursserier og nettstudie. Her blir et sammendrag av dette. Vi vil berøre de ulike byggekontrakter og hva disse sier om vårt utvalgte tema; Avtalespesifikke krav, Profesjonsnormen, Offentligrettslige krav (forskriftsmangler). Hva er en Alminnelig god vare? Er funksjonskravene ivaretatt, og hva betyr et funksjonskrav? Reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister for mangler. Krav til Entreprenørens utbedring med søkelys på kvalitet og tid. Kursholdere er Øystein Myre Bremset, leder av entreprisegruppen i Advokatfirmaet BAHR, og Fredrik Backer, advokat i Rambøll.

16.00 – 18.30

Norske Standarder for Eiendomsdrift / Standard Norge

En rekke nye Norske standarder er lansert med det mål om å oppnå en bedre eiendomsdrift og få optimalisert de tekniske leveranser, men også med det formål om en bærekraftig eiendomsdrift. Vi vil få innføring i et utvalg av disse Norske standarder og vi vil søke diskusjoner om hvordan man kan oppnå beste praksis ved å ta i bruk disse standardene. Ikke alle standardene passer kjernevirksomheten i eiendomsdriften eller eiendommens formål best (kundeperspektivet). Hva gjør vi når eiendommens formål kommer i strid med fastsatte standarder. Hvordan løses det når vi må gjøre avvik fra standarden? Kursholder er Knut Løe fra Standard Norge, fasilitering i regi av Senter for Eiendomsfag (Etter kurs på fredag vil bli tilbud om enkel servering av mat og drikke)

Støttespillere