28.-29. oktober 2021

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet SANDS inviterer til vårt todagerskurs om Praktisk bruk av utbyggingsavtaler. Fordypningen gir innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler, den praktiske anvendelsen samt håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger. Fordypningen gir en strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen.

Utbyggere opplever ofte at det stilles omfattende rekkefølgekrav i reguleringsplaner. Rettsavgjørelsene som omhandler Oslo kommune vs henholdsvis Entra (Tullinløkka) og Selvaag Bolig (Mortensrud) har gitt noen avklaringer. Sakene har også kastet lys på de mange utfordringene med regelverket. Områdemodellen som foreslås regulert i loven går ut på at både behovet for infrastruktur og kostnadene til opparbeidelsen skal fastsettes allerede i reguleringsplan og kommuneplan. Forslaget innebærer en klar økonomisk risiko for kommunen, samtidig som denne modellen vil gi mer forutsigbarhet for utbygger. Dette lovforslaget og mye mer vil gjennomgås i denne fordypningen.

Kursets første dag er avsatt til undervisning, mens den påfølgende kursdagen i større grad er viet praktiske cases med gruppeoppgaver.

Program dag 1:
 • Avtalenes plass i plansystemet
 • Hva er en utbyggingsavtale
 • Rettslige rammer for innhold
 • Hva skal reguleres i avtalen?
 • Nærmere om innholdet og begrensninger
 • Slik jobber vi med utbyggingsavtaler i Oslo kommune
Program dag 2:
 • Forhandlingsspillet
 • Case med forhandlinger
 • Merverdiavgift og skatt
 • Presentasjon av case/oppgave
 • Gruppearbeid
 • Gjennomgang av oppgave
 • Spørsmål og oppsummering
Foredragsholdere

Undervisningen dekkes av Advokatfirmaet SANDS, som stiller med partner og advokat Sofia Bjørck, Geir Frøholm og Jens Aas. I tillegg stiller et knippe gjesteforedragsholdere for å belyse problematikken fra ulike hold, herunder bl.a. fra Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).

Fordypningen er egnet for

Utbyggere, kommuner, rådgivere for både privat og offentlig sektor, samt andre aktører som har interesser av utbyggingsavtaler.

Dato og sted

28.-29. oktober 2021 kl 09:00-16:00. Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo. Eller digitalt.

Velg mellom:
 • Fysisk oppmøte
 • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak
Deltakeravgift

Deltakeravgift for fysisk oppmøte er kr 8.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning. Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding. 20 % rabatt for senterets støttespillere.

Tilgang til dette innholdet kan også bestilles som e-billett. Du vil da motta redigert opptak fra undervisningen, innen fire virkedager i etterkant av undervisningen. Denne tilgangen har du så i tre måneder, slik at du selv kan bestemme når du skal se innholdet.

Meld deg på Praktisk bruk av utbyggingsavtaler nå!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere