Logo – Eiendomsfag

19.-20. november 2019

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2019

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange inviterer til vårt årlige kurs om Praktisk bruk av utbyggingsavtaler.

Dato: 19.-20. november 2019 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Kurset skal tilby innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler, den praktiske anvendelsen samt håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger. Kurset skal gi strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen.

Utbyggere, kommuner, rådgivere for både privat og offentlig sektor, samt andre aktører som har interesser av utbyggingsavtaler.

Kursets første dag er avsatt til intensivundervisning, mens den påfølgende kursdagen i større grad er viet praktiske cases med gruppeoppgaver, hvor rollene fordeles blant deltakerne.

Undervisningen dekkes av Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, som stiller med partner Geir Frøholm, partner Jens Aas og senioradvokat Sofia Bjørck. I tillegg stiller et knippe gjesteforedragsholdere for å belyse problematikken fra ulike hold.

Program dag 1:

Hva er en utbyggingsavtale?

 • Nærmere om anvendelsen, bakgrunnen
 • Oversikt over situasjoner
 • Begrepsbruk
 • Parter

Forholdet til plan- og bygningsloven med fokus på plansystemet og planbestemmelser

Regulering i lov og forskrift – hvilke rammer gjelder nå?

 • Gjennomgang av Plan – og bygningsloven
 • Forskrift
 • Rundskriv

Utbyggingsavtalens innhold – hvordan utforme og hva bør reguleres?

Nærmere om de avtalerettslige sider

 • Utbygging av regulert område – infrastruktur som nødvendiggjøres av tiltaket
 • Rimelighet/forholdsmessighet – sammensatt forholdsmessighetsvurdering
 • Myndighetsmisbruk
 • Øvrige begrensninger?
 • Eksempler på utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler, erfaringer fra praktisk bruk

Program dag 2:

Avgift, skatt og reglene om offentlige anskaffelser

Praktiske cases med inndeling i grupper, med rollefordeling som kommune og utbygger, eventuelt med respektive rådgivere.

Fiktiv forhandlingsprosess frem til eventuell endelig avtaleinngåelse

 • Gruppene forhandler frem endelig avtaleinnhold
 • Saksbehandling og offentlighet
 • Tvist?

Deltakeravgift er kr. 8.500,- pr person. Kurset er fritatt for merverdiavgift. Antallsbegrensning. Rabattsats for senterets støttespillere.

Meld deg på Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2019 nå!

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Ja takk, hold meg oppdatert!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Støttespillere