9. november 2021

Fordeling av kostnader i leieforhold

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig inviterer til denne fordypningen. Fordeling av kostnadene knyttet til drift av næringsbygg mellom utleier og leietaker er et sentralt punkt med hensyn til utleierens avkastning og leietakerens driftsbudsjett. Spørsmål om kostnadsfordeling, herunder om enkeltposter hører inn under felleskostnadene eller ikke, eller om felleskostnadene er korrekt fordelt mellom leietakerne kommer jevnlig opp i kommersielle leieforhold. Tilsvarende gjelder spørsmål knyttet til hvem av partene som skal ta kostnader – om dette er eiers kostnader, eller om leietaker kan belastes for kostnadene utenom leien.

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig inviterer til fordypning i temaet Fordeling av kostnader i leieforhold – hvordan reguleres dette i leieavtalen og hvordan skal det håndteres i praksis. En gjennomgåelse av felleskostnader og eierkostnader.

Velg mellom:
  • Fysisk oppmøte
  • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak, se det når du vil.
Innhold:

I dette fordypningsprogrammet vil foredragsholderne gjennomgå både grunnleggende og mer spesialiserte problemstillinger knyttet til kostnadsfordeling. Blant annet regulering, beregning og håndtering av felleskostnader, sentrale problemstillinger og grensesnitt knyttet til eierkostnadene, herunder vedlikeholdsplikten i leieavtalen. Det vil også bli satt av tid til en overordnet gjennomgåelse og sammenstilling av ulike typer leieavtaler med sikte på å illustrere hvordan valg av “type” leieavtale kan påvirke kostnadsfordelingen mellom partene

Formålet med foredragsrekken er å gi kursdeltakerne innsikt i og kunnskap om hvilke forhold og avtalevilkår som er sentrale for å vurdere kostnadsfordelingen mellom utleier og leietaker, og derved å gi kursdeltakerne bedre forutsetninger for å innlede kommersielle forhandlinger om nye leieforhold.

Videre vil foredragsrekken kunne tilføre kursdeltakerne kompetanse i håndteringen av felleskostnadene, både med hensyn til avtaleregulering, budsjettering, fordeling og regnskapsførsel. Foredragsrekken vil i tillegg gi kursdeltakerne en rekke tips og innspill til hvordan nye leieavtaler bør utformes og hvordan inngåtte leieavtaler skal forstås med sikte på fordeling av kostnader og felleskostnader.

Foredragsholdere er:
  • Advokat Gøran Mjelde Aarvik, partner Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
  • Advokat Aage Kolderup Michelsen, assosiert partner Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Sted og dato

Tirsdag 9. november 2021 kl 09:00-15:30. Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, 0161 Oslo. Eller på nett.

Deltakeravgift for fysisk oppmøte er kr 5.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning. Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding. 20 % rabatt for senterets støttespillere.

Meld deg på Fordeling av kostnader i leieforhold nå!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere