Velg kurs, og gå til på melding:


09.00 – 11.30

Tomtekjøpsmodeller / SANDS

Kurset vil redegjøre nærmere for ulike tomteervervsmodeller og hvilke forhold som er viktig å være oppmerksom på ved inngåelse av slike avtaler. Dette gjelder både for de rene kjøpsavtaler og mer de mer omfattende opsjonsavtaler. Kjøp av tomt eller utviklingstomt skiller seg fra ordinære kjøp siden eiendommens reguleringsstatus og dermed utnyttingspotensial normalt ikke er avklart per kontraktstidspunktet. Siden kjøpesummen som oftest er et resultat av eiendommens endelige regulering krever slike avtaler skreddersøm. Her er fallgruvene mange! Undervisningen vil ha fokus på de ulike avtaletyper, risikofordeling, prismekanismer og viktigheten av å innta presise forbehold. Vi vil også påpeke enkelte fallgruver og se nærmere på hvilke fullmakter kjøper bør få av selger frem til overtakelse, samt sikkerhetsmekanismer for å sikre begge parters interesser. Kursholder er SANDS v/partner Christian O. Hartmann og partner Roger Engebretsen.

12.30 – 15.30

Byggeprosjekter fra start til slutt / Selmer

Kurset er basert på boken med samme navn – publisert våren 2019 – og gir en grunnleggende innføring i sentrale entrepriserettslige temaer for praktikere i bransjen, samt nyttige tips basert på foredragsholdernes egne erfaringer. Kurset følger gangen i et byggeprosjekt og vil blant annet ta for seg entreprisemodeller og avtaleinngåelse, ansvar og risiko for prosjektering, utførelsesfasen, endringssystemet og endringshåndtering, avbestilling og heving, overtakelse og sluttoppgjør, reklamasjoner, foreldelse og konfliktløsning. Kursholder er Selmer v/advokat Astrid H. Stenersen og partner Mads Fuglesang.

16.00 – 18.30

Utvikling av prosjekt i reguleringsfasen / MAD arkitekter

Reguleringsprosesser tar tid, og involverer som oftest mange aktører. I et komplekst landskap er det utfordrende å jobbe strategisk, og kommunisere på en effektiv måte. Hvordan sikrer man at sluttbrukeren, naboen, kommunen og alle andre beslutningstakere får riktig informasjon, til riktig tid – og ikke minst forståelse for det man jobber med? Mad arkitekter presenterer hvordan de jobber seg gjennom reguleringsprosesser, hvordan man sikrer god informasjonsflyt og felles verdiskaping. Program: Felles take-off i prosjekter. Viktigheten av felles visjon • Arbeide seg mot oppstart. Hva skal man produsere? • Handlingsrom og fremdrift • Hva kommuniserer med hvem? Prosessen mot førstegangsbehandling. • Fastsette innhold og fremdrift • Rapporter – hva, når og for hvem? Hvordan bruke dette som et verktøy • Handlingsrom, fremdrift og låsing av Prosessen fra førstegangsbehandling til ferdig plan • Dialog og medvirkning mellom utbygger, administrasjon, politikere fra innlevert materiale til høringsperioden. • Sy sammen trådene. Koordinering og prioritering av merknader • Kommunikasjon, involvering og viktigheten av å få forstå innholdet • Prosess fra høring til andregangsbehandling Kursholder er Mad arkitekter v/Per Fretheim og Astrid Humerfelt.

Støttespillere