Bli støttespiller for Senter for eiendomsfag

Senteret for eiendomsfag er den ledende etterutdanningsaktøren for eiendomsorganisasjoner i Norge, med formål om å bidra til profesjonaliseringen av eiendomsyrker.

Senteret er privateid og ble etablert i 1997, og har i dag et bredt faglig nedslagsfelt og tilsvarende kontaktflate mot både private og offentlige gårdeiere, byggherrer og bestillere.

Vi har siden 2014 hatt en attraktiv ordning der veletablerte eiendomsorganisasjoner og sentrale rådgivermiljøer inviteres til å bli støttespillere for senterets utdanningsvirksomhet. Resultatet er at vår undervisningsvirksomhet er delfinansiert av eiendomssektoren, hvilket bidrar aktivt til at vi kan opprettholde en høy faglig og pedagogisk kvalitet i alle våre kompetanseprogrammer.

Ved å støtte senterets etterutdanningsaktiviteter får du og dine medarbeidere fast rabatt på alle våre bransjestudier, fordypningskurs og nettstudier, som kan anvendes av både arbeidsgivere og ansatte til egen kompetanseplanlegging. Følgende fordeler gis alle støttespillere:

  • 10 % på alle deltidsstudier
  • 20 % på alle fordypningskurs
  • 20 % på alle nettstudier

I tillegg vil vi gjerne synliggjøre din virksomhet på forsiden av vår nettside, som verdifull støttespiller for vår kunnskapsbaserte eiendomssektor. Se gjerne oversikt her samt nederst på denne siden: https://eiendomsfag.no/stottespillere.

Årlig støttespillerbeløp er kr 12.500,- eks mva, som fornyes automatisk ved inngangen til nytt kalenderår.

For hvert år vil du også motta senterets årsrapport, som beskriver hovedaktivitetene i året som har gått. Her kan du lese Årsrapport Senter for eiendomsfag 2022

Kontaktperson for inngåelse av støttespilleravtale er daglig leder Øystein Ringen-Vatnedalen.

Bli støttespiller

Støttespillere