Logo – Eiendomsfag

Tre undervisningsmoduler med kompetansebevis - oppstart 19.-20. september 2019

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen utleie av næringseiendom.

Tre undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo

Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen utleie av næringseiendom.

Spesialister i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.

Caser fra relevante virksomheter

Til hver modul stiller en spesialist for en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et utleiecase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Det gis ikke studiepoeng pr modul.

Bransjesertifikat

Bestått kompetansetest for samtlige tre moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Meld deg på Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom nå!

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen utleie av næringseiendom, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere pr modul.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Deltakeravgift

Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning. Rabattsats for senterets støttespillere.

 • Moduler

Modul 1

Utleieprosess, -marked og -standarder

19.-20. september 2019

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der utleie av næringseiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige tre moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Utleieprosessen fra A til Å
 • Husleieloven og de ulike bransjestandardene
 • Avtaleloven og plan- og bygningsloven
 • Strategi, konseptutvikling og mulighetsanalyser
 • Markedsanalyse og markedsføring
 • Eiendomsdata og arealoppmåling
 • Utleieprospekter – best practice

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 2

Praktisk utleie, kundesøk og innsalg

30.-31. oktober 2019

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der utleie av næringseiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige tre moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Utleiekontrakter og -maler
 • Leveringsbeskrivelser
 • Verdifastsettelse
 • Kundesøk og innsalg
 • Utleieforhandlinger, kredittsjekk og closing
 • Felleskostnader og eierkostnader
 • Merverdiavgift for næringseiendom
 • Overtakelse og innflytting

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 3

Utleieøkonomi og -service

28.-29. november 2019

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der utleie av næringseiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige tre moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Budsjettplanlegging og handlingsplaner
 • Optimalisering av leietakermiks, porteføljeanalyse
 • Husleieregulering og -forlengelse
 • Leietakertilpasninger, beregning av ny leie
 • Relasjonsforvaltning, kundedialog og -tilfredshet
 • Servicenivå og kundesenter
 • Konfliktløsning mellom leietakere
 • Driftsforståelse, bruk av interne ressurser
 • Tilbakelevering og erstatningsregler
 • Bruk av ny teknologi for utleie, drift og forvaltning

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Ja takk, hold meg oppdatert!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Støttespillere