Logo – Eiendomsfag

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 19.-20. mars 2020

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom, avholdt årlig siden etableringen i 2008. Nytt fra og med 2019 er at tilbudet har posisjonert seg ytterligere som bransjenært kompetanseprogram med bransjesertifikat og kompetansebevis.

Fem undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00.

Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling

Toppledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring

Caser fra relevante virksomheter

Til hver modul stiller en leder for en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to. Årets caser presenteres av ledere i Aspelin Ramm Eiendom, Storebrand Asset Management, Folksom, Oxer Eiendom og Vestaksen Eiendom.

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikat

Bestått kompetansetest for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Meld deg på Bransjesertifikat i eiendomsutvikling nå!

Lærekrefter

Fra eiendomsbransjen: Selvaag Bolig, Oslo House Property Development, Aspelin Ramm Eiendom, Ferd Eiendom, Storebrand Asset Management, Bane NOR Eiendom, Undervisningsbygg Oslo KF, Folksom, Norwegian Property, Stor-Oslo Eiendom, Veidekke Eiendom, Oxer Eiendom, Agate Utvikling, Vestaksen Eiendom m.fl.

Fra rådgiverne: DLA Piper, Selmer, COWI, Schjødt, Føyen Torkildsen, WSP Norge, BAHR, Veridian, PwC, 6C ST og WeWork.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere pr modul.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Deltakeravgift

Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning. Rabattsats for senterets støttespillere.

 • Moduler

Modul 1

Arealbasert verdiskapning – eiendomsutvikleren som endringsagent

9.-10. januar 2020

Datoer

9.-10. januar 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsutvikling betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Vellykket steds- og byutvikling, roller og behov
 • Reguleringsledelse, løsninger for selve prosjektet, mulighetsstudier
 • Strategi med eiendommene, optimalisering av prosjektverdier
 • Prosjektutvikling: Dyrekjøpte lærdommer
 • Casearbeid
 • Fra organisering til realisering av prosjekter, metode
 • Strategisk søk etter eiendom med utviklingspotensial
 • Samspill med omgivelsene, relasjoner til kunder

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 2

Den juridiske verktøykassen for eiendomsutviklere

30.-31. januar 2020

Datoer

30.-31. januar 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsutvikling betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Plan- og bygningsloven, planprosesser
 • Tingsrett utvalgte emner: Eiendomsrett, eiendomsdannelse og -utforming
 • Rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, bygge og deleforbud
 • Avtalerett, opsjonsavtaler, tomtekjøp, kjøp og salg av eiendom og forhandlinger
 • Casearbeid
 • Lokalpolitiske beslutningsprosesser
 • Bustadoppføringslova, avhendingsloven, eierseksjonsloven vs. borettslagsloven, seksjonering og reseksjonering
 • Næringsleiekontrakter

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 3

Vurdering og håndtering av risiko for utviklingsprosjekter

19.-20. mars 2020

Datoer

19.-20. mars 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Du er godt i gang med utviklingsprosjektet ditt, men så oppstår det noen uforutsette utfordringer. Høres kjent ut? I denne undervisningsmodulen går vi igjennom ulike risikokategorier – hvordan forutse risiko og være i forkant, slik at prosjektet ikke stopper opp.

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsutvikling betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Foredragsholdere fra Bane NOR Eiendom, Undervisningsbygg Oslo KF, NMBU, Stor-Oslo Eiendom m.fl.  Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Bestillerrollen, kontrahering av leverandører
 • Reguleringsrisiko og juridisk risiko
 • Politisk risiko
 • Casearbeid – ledes av Pål Egeland adm.dir i Folksom*
 • Finansieringsrisiko samt markeds- og salgsrisiko
 • Teknisk risiko
 • Produksjonsrisiko: Entreprisekontrakter og gjennomføring

* FOLKSOM er en ledende utvikler og forvalter av næringseiendom, bolig og stedsutviklingsprosjekter i Oslofjordregionen med base i Tønsberg og Vestfold.

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 4

Prosjektutvikling og kalkulasjon

16.-17. april 2020

Datoer

16.-17. april 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsutvikling betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Verdivurdering av utviklingsprosjekter
 • Prosjektutvikling i praksis
 • Investeringsanalyse og prognoser
 • Prosjektorganisering
 • Casearbeid
 • Nåverdi for utbyggingsprosjekter
 • MVA-problematikk for byggeprosjekter
 • Nye samarbeidsformer, samspillsentrepriser

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 5

Fremtidsrettet verdiskapning

20.-21. august 2020

Datoer

20.-21. august 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsutvikling betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Etikk, samfunnsansvar, omdømme og renomme som verdiskapingsfaktor
 • Miljøvennlige løsninger (energi, karbonavtrykk, sertifisering, grønn vekst)
 • Befaring av utviklingsprosjekt
 • Casearbeid
 • Ny teknologi, digitale løsninger
 • Bærekraft
 • Mobilitet

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Støttespillere