Logo – Eiendomsfag

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 15.-16. januar 2020

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterstudiet er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom, avholdt årlig siden etableringen i 2000. Nytt fra og med 2019 er at tilbudet posisjonerer seg ytterligere som bransjenært kompetanseprogram, med kompetansebevis og bransjesertifikat.

Fem undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00.

Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning

Toppledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring

Caser fra relevante virksomheter

Til hver modul stiller en leder for en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to. Årets caser presenteres av ledere i Braathen Eiendom, Oslo Areal, Entra ASA og Selvaag Eiendom.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Det gis ikke studiepoeng pr modul.

Bransjesertifikat

Bestått kompetansetest for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Meld deg på Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning nå!

Lærekrefter

Fra eiendomsbransjen: Anthon B Nilsen Eiendom, Aspelin Ramm Eiendom, Avantor, Bane NOR Eiendom, Braathen Eiendom, Entra ASA, Höegh Eiendom, KLP Eiendom, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Moss Kommunale Eiendomsselskap KF, Møller Eiendom, Nordea Liv Eiendom, Norges Bank Eiendomsavdelingen, OBOS Eiendom, Oslo Areal, Oslo S. Utvikling, Selvaag Eiendom, Statsbygg, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Eiendomsavdelingen og UiO Eiendomsavdelingen.

Fra rådgiverne: 6C ST, BAHR, BER, Breen.as, Caverion Norge, Cirius Consulting, GK Norge, Haavind, Malling & Co, OPAK, PwC, Steenstrup Stordrange og Wikborg Rein.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere pr modul.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Deltakeravgift

Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning. Rabattsats for senterets støttespillere.

 • Moduler

Modul 1

Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning

15.-16. januar 2020

Datoer

15.-16. januar 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Eiendomsforvalterens rolle, ansvar og oppgaver
 • Kategorisering av strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning
 • Strategi og helhetstenkning, kvalitet, etikk, miljø
 • Eiendom som utleieobjekt
 • Casearbeid
 • Relasjonsforvaltning
 • Kvalitetsledelse, veldefinerte arbeidsprosesser, faglig spisskompetanse
 • Proaktiv drift og vedlikehold
 • Sourcingmodeller med tilhørende krav til bestillerkompetanse
 • Servicenivåavtaler som verktøy for forventningsavklaring

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 2

Leietakere, nøkkeltall og budsjettering

6.-7. februar 2020

Datoer

6.-7. februar 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Kundepleie og –tilfredshet, relasjonsforvaltning
 • Kunnskap og opplevelser som konkurransefortrinn
 • Leietakerforståelse
 • SLA opp mot leietakere
 • Casearbeid
 • Budsjettering og regnskap
 • Kostnader, inntekter, nøkkeltall og MVA
 • Investeringsanalyse, verdsettelse og livssykluskostnader
 • Transaksjoner og DD-prosesser

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 3

Utleiekontrakter

26.-27. mars 2020

Datoer

26.-27. mars 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Avtaleinngåelse, leiekontrakter og partenes forpliktelser
 • Felleskostnader, eierkostnader og KPI-justeringer
 • Oppdaterte og nye leiestandarder
 • Eiendom som utleieobjekt
 • Casearbeid
 • Endring av leieobjekt, fremleie og overdragelse, endring og mislighold, fravikelse konkurs, opsjoner og krav til varslinger, eventuell eksklusivitet og hvordan dette reguleres
 • Innkjøp, kontrakt og juss
 • Arealoppmåling av bygg
 • Merverdiavgift og justeringsforpliktelser

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 4

Bestillerkompetanse i praksis

23.-24. april 2020

Datoer

23.-24. april 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Krav til prosjektledelse, med hensyn til eksisterende leietakere og utleiers topplinje
 • Teknisk byggkompetanse
 • Innkjøp og entreprisekontrakter
 • Casearbeid
 • Avanserte tekniske anlegg
 • Smarte bygg
 • Bruk av rammeavtaler for vedlikehold og drift
 • Tilstandsrapportering
 • Tilstandsanalyser og LCC

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 5

Eiendomsforvalterens verktøy og verdiskapning

27.-28. august 2020

Datoer

27.-28. august 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Digitalisering av arbeidsprosesser
 • Arkitektur og konsepter (co-working etc)
 • Miljø
 • Støttesystemer
 • Casearbeid
 • IoT og eiendom
 • Gründercaser

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Ja takk, hold meg oppdatert!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Støttespillere