Logo – Eiendomsfag

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 26. og 27. mars 2020

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterrollen er i endring - fra å være bak pulten og knuse tall til å imøtekomme kunden på veldig mange arenaer. Nye løsninger som co-working og "all inclusive" endrer denne hverdagen betraktelig.

Eiendomsforvalterstudiet er avholdt årlig siden 2000 og er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom. Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning. Toppledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.

Fem undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00.

Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning

Toppledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring

Caser fra relevante virksomheter

Til hver modul stiller en leder for en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to. Årets caser presenteres av ledere i Oslo Areal, Entra, Bane NOR Eiendom og Selvaag Eiendom.

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikat

Bestått kompetansetest for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Meld deg på Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning nå!

Lærekrefter

Fra eiendomsbransjen: Selvaag Eiendom, UiO Eiendomsavdelingen, Braathen Eiendom, OBOS Eiendom, Norges Bank Eiendomsavdelingen, Aspelin Ramm Eiendom, Entra, Oslo Areal, Storebrand Asset Management, Nordea Liv Eiendom, Avantor, Anthon B. Nilsen Eiendom, SiO Eiendomsavdelingen, Undervisningsbygg Oslo KF, Møller Eiendom, Bane NOR Eiendom m.fl.

Fra rådgiverne: PwC, BAHR, Cushman & Wakefield Realkapital, Caverion, Breen.as, Simonsen Vogt Wiig, SANDS, OPAK, Malling & Co, GK Norge, BER og 6C ST. I tillegg stiller en rekke PropTech-selskaper for å presentere sine innfallsvinkler til innovasjon og nyskapning i bransjen.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere pr modul.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Deltakeravgift

Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning. Rabattsats for senterets støttespillere.

 • Moduler

Modul 1

Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning

15.-16. januar 2020

Datoer

15.-16. januar 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Eiendomsforvalterens rolle, ansvar og oppgaver
 • Kategorisering av strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning
 • Strategi og helhetstenkning, kvalitet, etikk, miljø
 • Eiendom som utleieobjekt
 • Casearbeid
 • Relasjonsforvaltning
 • Kvalitetsledelse, veldefinerte arbeidsprosesser, faglig spisskompetanse
 • Proaktiv drift og vedlikehold
 • Sourcingmodeller med tilhørende krav til bestillerkompetanse
 • Servicenivåavtaler som verktøy for forventningsavklaring

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 2

Leietakere, nøkkeltall og budsjettering - All inclusive og grønne tall

6.-7. februar 2020

Datoer

6.-7. februar 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Kundepleie og –tilfredshet, relasjonsforvaltning
 • Kunnskap og opplevelser som konkurransefortrinn
 • Leietakerforståelse
 • SLA opp mot leietakere
 • Casearbeid
 • Budsjettering og regnskap
 • Kostnader, inntekter, nøkkeltall og MVA
 • Investeringsanalyse, verdsettelse og livssykluskostnader
 • Transaksjoner og DD-prosesser

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 3

Utleiekontrakter - næringseiendom

26.-27. mars 2020

Datoer

26.-27. mars 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig.

Dag én åpnes med Anne Sofie Bjørkholt og Camilla Hammer Solheim, begge partnere i BAHR. Dagen fortsetter med Gøran Mjelde Aarvik, partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Dag to stiller bl.a. Jens Aas, partner i SANDS, og Trond Ingebrigtsen, partner og adm. direktør i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers. 

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Avtaleinngåelse, leiekontrakter og partenes forpliktelser
 • Felleskostnader, eierkostnader og KPI-justeringer
 • Oppdaterte og nye leiestandarder
 • Eiendom som utleieobjekt
 • Casearbeid
 • Endring av leieobjekt, fremleie og overdragelse, endring og mislighold, fravikelse konkurs, opsjoner og krav til varslinger, eventuell eksklusivitet og hvordan dette reguleres
 • Innkjøp, kontrakt og juss
 • Arealoppmåling av bygg
 • Merverdiavgift og justeringsforpliktelser

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 4

Bestillerkompetanse i praksis

23.-24. april 2020

Datoer

23.-24. april 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Krav til prosjektledelse, med hensyn til eksisterende leietakere og utleiers topplinje
 • Teknisk byggkompetanse
 • Innkjøp og entreprisekontrakter
 • Casearbeid
 • Avanserte tekniske anlegg
 • Smarte bygg
 • Bruk av rammeavtaler for vedlikehold og drift
 • Tilstandsrapportering
 • Tilstandsanalyser og LCC

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 5

Eiendomsforvalterens verktøy og verdiskapning

27.-28. august 2020

Datoer

27.-28. august 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Digitalisering av arbeidsprosesser
 • Arkitektur og konsepter (co-working etc)
 • Miljø
 • Støttesystemer
 • Casearbeid
 • IoT og eiendom
 • Gründercaser

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Støttespillere