Logo – Eiendomsfag

Utdanning

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Fire undervisningsmoduler med kompetansebevis - oppstart 11.-12. september 2019

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Tre undervisningsmoduler med kompetansebevis - oppstart 19.-20. september 2019

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling
Støttespillere