Kurs og studier

Viser 1–16 av 128 resultater

 • Aktivering av bygulvet

  Prosessen med å skape et dynamisk og levende miljø på gateplan eller i første etasje av et bygg har som formål å gjøre gateplan mer attraktivt, tilgjengelig og innbydende for fotgjengere, kunder og besøkende – som kan gi positive effekter på lokalsamfunnet, næringslivet og eiendomsverdiene i området.

  kr 3 700
 • Areal- og driftsoptimalisering

  Identifisering av muligheter for optimalisering av arealbruk kan gi store effektiviserings- og lønnsomhetsgevinster forbåde gårdeiere og leietakere, gjennom å redusere kostnader og øke avkastning og nytteverdi av eiendommer.

  kr 3 700
 • Bærekraftig strategi og forretningsutvkling

  Profesjonelle eiendomsinvesteringer må forholde seg til et omfattende regelverk, hvor kravene til rapportering og styring skjerpes gjennom ESG–krav, EUs taksonomi samt etterspørsel fra kundene. Innsikt og kompetanse i bærekraftfeltet vil være en suksessfaktor for alle eiendomsorganisasjoner fremover, og vil berøre hele organisasjonen

  kr 11 000
 • Bok: EIENDOM OG EIERSKAP: Om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging

  Boken belyser ulike sider ved fast eiendoms betydning i verdiskaping og samfunnsbygging, og er et vesentlig bidrag til forståelsen av fast eiendom som byggestein i samfunnsutviklingen. Kapitlene er fagfellevurdert.

  kr 399
 • Bok: Eiendomsinvesteringer fra A til Å

  Den reviderte og utvidede andreutgaven av vår populære fagbok av 2021 er nå tilgjengelig for bestilling, med forord av eiendomsinvestorene Anders Buchardt, Carl Erik Krefting, Christian Ringnes og Torstein Tvenge.

  kr 698
 • Bok: Eiendomsutvikling i tidlig fase

  Eiendomsutvikling i tidlig fase er den første norske fagboken om de tidlige faser av eiendomsutvikling – slik praktikerne forholder seg til fagfeltet.

  kr 399
 • Bok: Plan og bygningsrett – Del 2

  I del 2 med undertittelen «Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner» behandles byggesaksreglene og refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker.

  kr 1 429
 • Bok: Plan- og bygningsrett – Del 1

  Del 1 med undertittelen «Planlegging og ekspropriasjon» omhandler statlig og kommunal planlegging. Boken har også avsnitt om private reguleringsforslag, strandvern og markaloven.

  kr 1 219
 • Boligutleie – juridisk beste praksis

  Implementering av beste juridiske praksis bidrar til å sikre at boligutleievirksomheten drives på en rettferdig, lovlig og profesjonell måte, samtidig som boligutleier opprettholder gode relasjoner med leietakerne samt beskytter rettighetene og interessene til begge parter.

  kr 3 700
 • Boligutvikling i praksis

  I løpet av to undervisningsdager blir du kjent med muligheter og fallgruver ved boligutvikling, herunder bl.a. i forhold til jus, økonomi og politisk risiko. Fordypningskurset egner seg for eiendomsutviklere og -investorer, som ønsker et helhetlig perspektiv på utvikling av boligeiendom, samt finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber med eiendomsutviklingsprosjekter.

  kr 11 000
 • Boligutvikling i praksis – nettstudiet med Veridian Analyse

  Boligutvikling i praksis – nettstudiet Dette er nettstudieutgaven av heldagsfordypningen med samme navn. Nettstudiet henvender seg til mindre eiendomsutviklere og investorer som ønsker å bli det. Innholdet er velegnet for advokater, finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber med denne type eiendom. Nettstudiet har både teoretiske og praktiske elementer, med foredragsholdere som har konkret…

  kr 5 000
 • Boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse med advokatfirmaet Selmer

  Boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse Martin Lüttichau er senioradvokat hos Advokatfirmaet Selmer, hvor han arbeider med tvisteløsning og eiendomsrettslige problemstillinger, midlertidig sikring av krav og utredninger av komplekse prosessuelle problemstillinger. Tonje Rismo er advokat hos Advokatfirmaet Selmer, hvor hun arbeider med fagfeltene eiendom og entreprise.

  kr 5 000
 • Borettslagsmodellen med advokatfirmaet Schjødt

  Borettslagsmodellen Som utbygger er det viktig å sette seg inn i borettslagsmodellen, for å unngå fallgruver og for å bli kjent med fordelene som kan oppnås. Hvilke føringer man må forholde seg til og hvilke regler som gjelder, er avgjørende for at et eiendomsutviklingsprosjekt skal lykkes. Borettslagsmodellen er en tidkrevende dokumentmølle, og det er derfor…

  kr 3 000
 • Brannsikkerhet – Overtakelse og drift

  Å ivareta brannsikkerhet i bygg gjennom de ulike fasene riktig blir stadig mer komplekst. Alle virksomheter har krav som må etterleves. Hvilke krav stiller lovverket og hvordan ivareta dette riktig og effektivt?

  kr 11 000
 • Brannsikkerhet med Firesafe

  Brannsikkerhet Senter for eiendomsfag i samarbeid med Firesafe inviterer til nettstudie om brannsikkerhet. Nettstudiet gir deg en komprimert utgave av vår todagers fordypning med Firesafe.

  kr 5 000
 • Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning

  Et eget bransjesertifikat for deg som jobber i utleiesektoren, og som ønsker et helhetlig kompetanseløft innen boligutleie og -forvaltning samt tilhørende verdiskapning. Studiet gir deg faglig påfyll med praktisk kunnskap, innsikt i lovverket samt forståelse for bransjens krav og utfordringer gjennom erfaringsdeling fra seriøse og etablerte aktører i bransjen. Bransjeutdanningen er designet for å møte…

  Opprinnelig pris var: kr 43 500.Nåværende pris er: kr 39 150.