Dyktige og erfaringsrike foredragsholdere og spennende med en case i hver modul. Veldig nyttig å skape relasjoner på tvers av både deltakerne og foredragsholdere, det har jeg allerede gjort meg bruk av i etterkant

Bente Haugsdal

Støttespillere