Sikkerhet i eiendom – Trusler og tiltak

Den dystre utviklingen i trusselbildet over de siste årene har gjort sikkerhet og beredskap til nøkkeltemaer for norske bedrifter – helt inn til styrerommene. Stadig nye sektorlovgivninger, sikkerhetsloven og den kommende digitalsikkerhetsloven påvirker stadig flere virksomheter og behovet for kompetanse til å vurdere egensikkerheten på tvers av fagfelt.

Beskrivelse

Hva lærer du?

Sikkerhetskrav fra leietakere og eiendomsforvaltere blir stadig mer vanlig å inkludere i kontrakter. Bli bedre kjent med hva som er sentralt for å kunne etterkomme kunders krav og ønsker gjennom eiendomsforvaltningen. Du vil lære nøkkelkonsepter og prinsipper som er viktige for å kunne sette gode krav i konkurranser og bestillinger, samt for å kunne følge opp egne sikkerhetsleverandører. En rekke organisasjoner er underlagt sikkerhetsloven samt andre lovkrav og bestemmelser, uten nødvendigvis å kjenne til eget ansvar. Disse aktørene bærer ansvaret for både sine og kunders verdier samt sikker drift. Med et omfattende kravsett fra lovgivningen, er det viktig å forstå ens ansvar og plikter. Dette fordypningskurset gir deg innsikt i disse forpliktelsene, samtidig som den gir praktiske metoder for å iverksette effektive og kostnadsbesparende risikoreduserende tiltak.

Fordypningen passer for

Fordypningskurset egner seg for ledere og spesialister i private og offentlige eiendomsorganisasjoner, som har et ansvar for å trygge bruken og brukerne av egen bygningsmasse – både ut fra et sårbarhetsbilde og fra et verdiskapningsståsted. Naturlig deltakere vil være toppledere, forvaltningsansvarlige, driftssjefer og IKT-ansvarlige.

Program

  • Oppdatert trusselbilde relatert til sikkerhet i eiendom
  • Lovverk relatert til sikkerhet i eiendom
  • Innføring i risikovurderinger og sikringsrisikoanalyser
  • Innføring i fysisk- og elektronisk sikring
  • Sikkerhet i IoT og smartbygg
  • Innføring i digital sikkerhet
  • Beredskap og krisehåndtering – Når det kan eller har gått galt

Dato og sted

30. august 2024 kl 9.00 – 16.00.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 7.500,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Om undervisningsansvarlig

Undervisningsansvarlig er Lars Eirik Berg, Direktør for sikkerhet og risikostyring i HRP. Han har spisskompetanse innen sikkerhet og sikkerhetsstyring fra nasjonale og internasjonale sikkerhetsarenaer, inkludert en imponerende karriere fra Forsvaret som sikringsingeniør og senere fagleder for Forsvarsbygg sikringstjenester. I tillegg har han vært en sentral skikkelse som sikkerhetsdirektør i DNB.

Sikkerhet i eiendom – Trusler og tiltak

Meld deg på:

Sikkerhet i eiendom – Trusler og tiltak

kr 7 500
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!