Samspill for verdiskapning

Fremdeles preges litt for mange våre byggeprosjekter av dårlig samhandling og lav grad av tillit mellom partene – noe som skaper konflikter, dårlige løsninger og uunngåelig resulterer i unødig kostnads- og tidsbruk.

Beskrivelse

Hør hva undervisningsansvarlig sier om fordypningskurset. Trykk play.

Programmet om samspill for verdiskapning er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for eiendomsfag og Construction City Cluster, med mål om å gi deg verktøy og gjennomføringsmodeller for å skape mer effektive og lønnsomme team.

Dette lærer du:

Byggeprosjekter er komplekse prosesser med mange involverte aktører, som har ulike interesser og behov. Med dette oppstår det også mange samarbeids- og koordineringsutfordringer, hvilket kan lede til dårlig samarbeid og konflikt – som igjen fører til dårligere løsninger, lavere kvalitet, og unødig kostnads- og tidsbruk. God samhandling er derfor en kritisk faktor for å kunne levere gode prosjektresultater – rett og slett å få mer for pengene.

I Bygg21 sin rapport «Samhandling i byggeprosjekter” er ett av deres viktigste råd for virksomhetsledere og oppdragsgivere derfor å etterspørre relasjonskompetanse, særlig hos prosjekterings- og prosjektledere.

Formålet med dette fordypningskurset er å legge til rette for strukturer som forebygger konflikt og støtter opp under bedre samhandling og mer effektive team. For å få til godt samspill i byggeprosjekter må aktørene i prosjektet ta i bruk mer effektive prosesser og bygge gode relasjoner. Dette kurset vil gi deg innsikt i nye verktøy samt gjennomførings- og kontraktsmodeller som bidrar til å skape bedre samhandlingsprosesser mellom de involverte aktørene.

Dette fordypningskurset passer for:

Dette fordypningskurset passer spesielt for prosjektledere og for utvikling- og prosjekteringsressurser i det taktiske ledd innen bygge- og eiendomsprosjekter der flere aktører er involvert.

Kurset er aktuelt for de som jobber med nybygg og ombygging av eksisterende bygg

Program:

Relasjon, relasjonsutvikling og relasjonell kompetanse.

Ved Øivind Eriksen-Vik, Fagskolen i Oslo.

Tillit, forventningsledelse og kommunikasjon.

Ved Even Leira, Senter for Eiendomsfag.

Samspill i praksis – Hva skal til for å lykkes.

Ved Gunnar Irby, prosjektleder Construction City Eiendom.

Problemløsing og konflikthåndtering.

Ved Carsten Hornstrup, Joint Action.

Strukturer som understøtter gode relasjoner og samhandlingsformer.

Ved Harald Fosse, Marstrand Advokater.

Tid og sted:

5.-6. november 2024

Dag 1: 11:00-20:00

Dag 2: 08:00-13:30

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 11.000,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Bindende påmelding.

Spørsmål:

Ta kontakt med Even Stenvaag Leira tlf.nr. +47 90 88 77 58 dersom du har spørsmål til fordypningskurset.

Våre lokaler:

Fordypningkurset vil bli avholdt i Construction City sine lokaler i Ulvenveien 82E i Oslo. Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften.

Samspill for verdiskapning

Meld deg på:

Samspill for verdiskapning

kr 11 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!