Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

Vår årlige fordypningsserie i plan- og bygningsrett er populær blant praktikere i både privat og offentlig sektor. Fordypningsserien gir et godt overblikk over de sentrale elementene innen arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner – som samlet vil gi deg en verdifull realkompetanse.

Beskrivelse

Om fordypningen

Modulene i serien tar for seg hovedinnholdet i plan- og bygningsrett, og vil gi deg konkrete og håndgripelige verktøy i hverdagen. Undervisningen vil være nyttig for både private tiltakshavere, deres rådgivere samt offentlige plan- og bygningsmyndigheter.

Fordypningen passer for

Undervisningen vil være nyttig for både private tiltakshavere, deres rådgivere samt offentlige plan- og bygningsmyndigheter. Modulene kan tas sammenhengende eller hver for seg.

Undervisningsansvarlig

Undervisningsansvarlig er advokat Stein Ness i Bane NOR Eiendom. Stein er medforfatter av den toneangivende læreboka Plan- og bygningsrett, som er utgitt i 3. utgave av Universitetsforlaget. Ness har jobbet som advokat både i offentlig og privat sektor, og har også lang erfaring i juridiske emner knyttet til eiendomsutvikling. Han har tidligere vært leder for og medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett.

Modulene kan tas sammenhengende eller hver for seg.

Fordypning 1: Arealplanlegging og utarbeidelse av reguleringsbestemmelser

26. september 2024 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

 • Overordnede rammer og hensyn i arealplanleggingen
 • Utredningskrav og konsekvensanalyser
 • Hvordan utarbeide gjennomførbare reguleringsplaner?
 • Krav til reguleringsbestemmelser – hva kan kreves?
 • Reguleringsplan som grunnlag for refusjon og ekspropriasjon
 • Planprosessen – behandling av private reguleringsforslag

Fordypning 2: Gjennomføring av reguleringsplan

27. september 2024 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – Like ved Stortinget.

 • Reguleringsplaners rettsvirkninger – foreholdet til eksisterende rettigheter
 • Opparbeidelse av infrastruktur – grensesnittet mellom privat og offentlig infrastruktur
 • Krav om refusjon fra andre grunneiere
 • Inngåelse av utbyggingsavtaler – hva kan avtales?
 • Innløsning og ekspropriasjon – erstatning
 • Urbant jordskifte – et hensiktsmessig virkemiddel?

Fordypning 3: Byggesaksbehandling og krav til byggetiltak

18. november 2024 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – Like ved Stortinget.

 • Søknadsplikt og unntak
 • Midlertidig bygge- og deleforbud
 • Krav til saksbehandling og tidsfrister
 • Byggetillatelse og dispensasjoner – krav og vilkår
 • Byggetekniske krav – hva kan kreves?
 • Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest – avslutning av byggesaken

Fordypning 4: Ansvar, overtredelser og sanksjoner

19. november 2024 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – Like ved Stortinget.

 • Tiltakshavers ansvar og krav til bruk av ansvarlige foretak
 • Ansvarsrett – hva omfattes og hvor langt rekker ansvaret?
 • Sanksjoner mot overtredelser av plan- og bygningslovgivningen
 • Overtredelsesgebyr og straff
 • Kommunenes ansvar for feil i plan- og byggesaksbehandlingen

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 6.500,- pr deltaker pr fordypning.
Medlem: Kr 5.000,- pr deltaker pr fordypning (gjelder senterets støttespillere samt deltakere i nettverksgrupper).

Deltakeravgiften er fritatt for merverdiavgift som undervisning når denne følges fysisk eller live på nett. Ved bestilling av e-billett (redigert opptak) tilkommer merverdiavgift.

Bindende påmelding.

Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

Meld deg på:

Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

kr 6 500
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!