Festekontrakter

Festet eiendom er ofte sammensatt og presenterer typisk komplekse utfordringer for ulike aktører, inkludert festere, bortfestere, långivere og rådgivere. I dette fordypningskurset får du kunnskap som gjør deg i stand til å unngå unødvendig usikkerhet, frustrasjon og konflikt mellom partene. Fordypningskurset tar for seg alle sentrale aspekter ved festeeiendom, fra inngåelse av festekontrakter og regulering…

Beskrivelse

Dette lærer du:

Dette kurset gir en omfattende gjennomgang av nøkkelaspektene ved festeeiendom, med fokus på juridiske, økonomiske og praktiske aspekter. Dette inkluderer blant annet inngåelse av festekontrakter, regulering av festeavgifter og prosesser knyttet til innløsning eller avvikling av festeforhold, både innen bolig- og næringssektoren.

Kurset omhandler aktuelle lover og rettspraksis, og illustrerer disse med konkrete eksempler. Ledende advokater med spesialisering innen festeeiendom, verdivurderere med ekspertise innen festetomter, og grunneiere/festere presenterer ulike problemstillinger knyttet til festeeiendom. Det legges også til rette for diskusjoner og spørsmålsrunder, hvor deltakerne kan bidra med egne problemstillinger og få veiledning

Dette fordypningskurset passer for:

Dette kurset er velegnet for eiendomsbesittere, juridiske fagpersoner, investorer og finansinstitusjoner som arbeider med denne spesifikke typen eiendom. Det er også relevant for ansatte innenfor statlige og kommunale institusjoner som har ansvar for forvaltningen av slike eiendommer.

Program:

  • Introduksjon til tomtefesteloven
  • Inngåelse av festekontrakt
  • Regulering av festekontrakt, juridisk og økonomisk perspektiv
  • Verdivurdering av festetomter – bolig/næring
  • Fastsettelse av festerente
  • Innløsning festetomter – bolig
  • Avvikling næringsfeste

Lærekrefter:

Carina Borchgrevink-Næss

Carina Borchgrevink-Næss er en kvalifisert jurist med en cand. Jur-grad fra Universitetet i Oslo i 2005 og advokatbevilling fra 2007. Hennes tidligere yrkeserfaring inkluderer stillinger som advokatfullmektig, fast advokat, senioradvokat og konsernadvokat. For tiden er hun ansatt hos IBF Legal med spesialisering innenfor området fast eiendom, med særlig fokus på tomtefeste, prosedyre inkludert skjønn og erstatningsrett.

Johan Berg-Svendsen

Johan Berg-Svendsen er daglig leder og hovedeier i Veridian Analyse AS. Mellom 2007 og 2017 fungerte han som daglig leder for BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS. Han er utdannet Siviløkonom fra Université de Fribourg, Sveits, med tilleggsutdannelse innen byggteknikk fra Høyskolen i Østfold. Hans yrkeserfaring omfatter forvaltning i Sveits’ finanssektor og drift av hotell- og eiendomsforvaltning i Norge. Han er anerkjent av TEGoVA som “Recognised European Valuer (REV)” og av RICS.

Natasja Plur

Natasja innehar stillingen som Managing Associate ved Advokatfirmaet Wiersholm AS. I perioden fra 2013 til 2014 var hun som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, hvor hun forfattet en masteravhandling med den faglige tittelen “Regulering av festeavgift – Ved feste av tomt til bolig- og fritidshus”. Fra og med 2014 har hun vært engasjert i næringseiendom ved Advokatfirmaet Wiersholm, hvor hennes ekspertiseområde fokuserer særlig på temaet tomtefeste.

Carl E. Roberts

Carl E. Roberts, partner i Advokatfirmaet Selmer AS siden 2015, har omfattende erfaring innen tvisteløsning. Med bakgrunn fra Justisdepartementets Lovavdeling, dommerfullmektig- og advokatstillinger hos Wiersholm, gir han rådgivning i tvistesaker og prosederer jevnlig for både domstoler og voldgiftsretter. Hans ekspertise innen offentligrett, utviklet blant annet gjennom saker mot departementer og offentlige tilsynsorganer, er betydelig.

Tid og sted:

Dato Kommer, kl 09:00 til 16:00.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Deltakeravgift:

Ordinær: Kr 7.500,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Bindende påmelding.

Festekontrakter

Meld deg på:

Festekontrakter

kr 7 500
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!