Det årlige byggesakskurset

Vårt årlige byggesakskurs gir en god innføring i både praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven og i byggeteknisk forskrift. Som deltaker vil du få god og systematisk kjennskap til innholdet i plan- og bygningslovens regler, herunder de krav som…

Beskrivelse

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Bull inviterer til vår årlige fordypning om byggesak.

Om undervisningsansvarlig:

Undervisningsansvarlig er advokat og partner Anders Evjenth i advokatfirmaet Bull. Evjenth bistår både private, statlige og kommunale virksomheter i saker vedrørende fast eiendom, med spisskompetanse innen plan- og bygningsrett. Gjennom sin tidligere erfaring som leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som prosjektleder for utarbeidelsen av forslag til ny bygningsdel av plan- og bygningsloven, og gjennom nåværende praksis, har Evjenth oversikt og praktisk erfaring med hele den offentligrettslige siden av eiendomsutvikling, fra planforslag til ferdigattest.

Innhold i fordypningskurset:

Temaer som vil bli gjennomgått er bl.a.

 • Søknadsplikten
 • Krav til søknad
 • Søknadsprosessen
 • Ansvarssystemet
 • Uavhengig kontroll
 • Tilsyn
 • Sanksjoner
 • Materielle bestemmelser både lovkrav og generelt om tekniske krav

Fordypningen passer for:

Kommunale myndigheter, private tiltakshavere samt deres rådgivere.

Program dag 1:

Oversikt over plan- og bygningsretten:

 • Forholdet til annen tilgrensende lovgivning
 • Fellesregler og prinsipper i plan- og bygningsloven
 • Søknadsplikten, krav til søknadens innhold, kommunens behandling av søknad, rettsvirkningen av tillatelser

Ansvarssystemet:

 • Ansvarlige foretak
 •  Ansvarlig søker
 •  Ansvarlig prosjekterende
 • Ansvarlig utførende
 • Godkjenning
 • Tiltaksklasser

Program dag 2:

 • Fortsettelse om Ansvarlige foretak. Ansvarlig søker. Ansvarlig prosjekterende. Ansvarlig utførende
 • Tiltaksklasser. Kontroll. Tilsyn. Ulovlighetsoppfølging
 • Dispensasjon
 • Klagebehandling

Program dag 3:

 • Materielle krav i plan- og bygningslovgivningen og arealplaner
 • Krav til opparbeidelse og tilknytning til infrastruktur
 • Refusjonsreglene
 • Oppretting av grunneiendom
 • Krav til tiltak

Påmelding:

Ordinær: Kr 14.000,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Bindende påmelding.

Dato og sted:

21.-23. oktober 2024

Dag 1: kl 10:00-16:00.

Dag 2: kl 09:00-16:00.

Dag 3: kl 09:00-16:00.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Det årlige byggesakskurset

Meld deg på:

Det årlige byggesakskurset

kr 14 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!