Bransjesertifikat i styrerollen for eiendomsorganisasjoner

Organisasjoner som forvalter eiendomsporteføljer og utvikler alt fra enkeltbygg til nye bydeler har en utstrakt praksis med å organisere disse investeringene i prosjektspesifikke datter- eller søsterselskaper. I eiendomsorganisasjoner er det derfor ikke uvanlig at den samlede virksomheten er fordelt på en rekke juridiske enheter, som alle krever et økende minimum av styrearbeid for å kunne…

Beskrivelse

Dette lærer du

Programmet er utviklet for å kunne tilby et helhetlig og tverrfaglig kompetanseløft for kandidater som enten har takket ja til å utgjøre en del av et styre i en eiendomsorganisasjon, eller som ønsker å kvalifisere seg for slik verdiskapende innsats. En økende grad av kompleksitet knyttet til både lovverk, prosjektgjennomføring samt storsamfunnets ulike forventninger, fordrer en større grad av profesjonalisering av styrerollen knyttet til eiendomsorganisasjoners disposisjoner. Deltakerne vil få mulighet til å utveksle erfaringer, bygge nettverk og tilegne seg praktiske verktøy og innsikt som de umiddelbart kan anvende i sine styreverv for eiendomsorganisasjoner. Hver modul rommer forelesninger, casestudier, gruppediskusjoner og praktiske øvelser.

Moduler

Modul 1: Styrearbeid i eiendomsorganisasjoner – roller, ledelse og ansvar

22.-23. august 2024 kl 09:00-16:00

Modul 2: Finansiell, juridisk og eiendomsfaglig styring

14.-15. oktober 2024 kl 09:00-16:00

Modul 3: Bærekraft, lederskap og styrekultur

25.-26. november 2024 kl 09:00-16:00

All undervisning foregår i senterets lokaler i Lille Grensen 7, nabobygg til Stortinget i Oslo sentrum. Inngang fra Arbeidergata.

Dette deltidsstudiet passer for

Undervisningen er skreddersydd for organisasjoner, styremedlemmer, ledere og eiere som ønsker å forstå og utnytte mulighetene som ligger i det kompetente eiendomsstyret.

Lærekrefter

Programmet bringer sammen erfarne bransjeeksperter og nestorer innen eiendomssektoren og det profesjonelle styremiljøet innen eiendom, som alle stiller for å dele av sin ekspertise, erfaringer og beste praksis innen styrearbeid.

Følgende stjernepanel av faglige bidragsytere stiller i årets program:

 • Gisele Marchand, tidligere adm. direktør i Advokatfirmaet Haavind, Eksportfinans, Statens pensjonskasse og Bates  og konserndirektør i DNB. Styreleder i Nationaltheatret, Gjensidige og Boligbygg Oslo KF og styremedlem i Eiendomsspar og Selvaag Bolig
 • Mona Ingebrigtsen, tidligere adm. direktør i Oslo Areal. Styremedlem i DNB Næringseiendom, Oslo Airport City, Dokken Utvikling og Svill Eiendom
 • Martin Mæland, tidligere konsernsjef i OBOS. Styreleder i Consto og styremedlem i Bane NOR Eiendom
 • Per Mortensen, tidligere adm. direktør i Linstow. Styreleder i Oslo S. Utvikling og Agnes Utvikling
 • Gunnar Bøyum, tidligere konsernsjef i Aspelin Ramm Gruppen. Styreleder i Stor-Oslo Eiendom, Strawberry Brothers, Schage Eiendom samt styremedlem i Fredriksborg og Selvaag Eiendom
 • Klaus-Anders Nysteen, tidligere adm. direktør i Entra, Lindorff og Kredinor. Styremedlem i Mustad Eiendom
 • Per Espen Ramnefjell, eiendomsansvarlig i Ferd Eiendom og tidligere økonomidirektør i Oslo Areal. Styremedlem i Boligbygg Oslo KF
 • Hallgeir Østrem, direktør for juridisk og innkjøp i Entra. Styreleder i Hamang
 • Knut Halvor Hansen, daglig leder i Bykon og tidligere adm. direktør i Anthon B. Nilsen Eiendom. Styreleder i Løkka Gårdeierforening og styremedlem i Clemens Eiendom
 • Jostein R. Breines, direktør for bærekraft og innovasjon i Reitan Eiendom
 • Eili Vigestad Berge, direktør for bærekraft og samfunnskontakt i Mustad Eiendom
 • John Skogen, eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo. Nestleder i styret for Boligbygg Oslo KF
 • Hanne Rønneberg, spesialrådgiver og tidligere konserndirektør i SINTEF. Nestleder i styret for Cicero Senter for klimaforskning og styremedlem i Multiconsult, Veidekke og Oslobygg KF
 • Siri Merethe Rønning, managing partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og tidligere faglig leder i North Bridge Eiendomsforvaltning samt eiendoms- og forvaltningssjef i Trondheim Havn. Styreleder i DEAS Norway Balanced Property Fund
 • Tom Rune Lian, partner i Advokatfirmaet Wiersholm
 • Eva Hagen, partner i RæderBing advokatfirma og tidligere adm. direktør i HAV Eiendom. Styreleder i Eidos Eiendomsutvikling, Sørsida Eiendomsselskap, Isegran Eiendom, Dokken Utvikling og styremedlem i Stavanger Utvikling KF
 • Elin Mack Løvdal, partner i Advokatfirmaet CLP. Styremedlem i Pareto
 • Stine Ferguson, leder for bærekraft i PwC Østfold, tidligere bærekraftsansvarlig i Solid Gruppen og tidligere daglig leder i Ryen AS Eiendom
 • Tre undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00. Velg mellom fysisk oppmøte, e-billett eller live digitalt.
 • Spesialister fra utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.
 • Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere, som samlet bidrar med vesentlig kunnskap om styrerollen for eiendomsorganisasjoner.

Antall undervisningstimer

Hver modul består av 11 timer med undervisningsbasert læring. Disse timene kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Alle moduler avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd. Bestått kompetansetest for alle moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i styrerollen for eiendomsorganisasjoner. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Deltakeravgift

Deltakeravgift for hver modul er kr 14.500,- pr deltaker, fritatt for merverdiavgift ved fysisk eller digital deltakelse. Ved bestilling av e-billett (opptak av undervisningen) kommer merverdiavgift i tillegg.

Bindende påmelding.

Egen rabattordning for organisasjoner som deltar i senterets fordelsprogram samt medlemmer i senterets nettverksgrupper. Ta gjerne kontakt for nærmere detaljer eller tilbud.

Vårt undervisningssenter

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo sentrum, med Stortinget som nabo.

Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer – som anvendes til både pauser, lunsjbespisning og nettverksbygging. Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Tilleggsinformasjon

Sted

Stavanger, Oslo

Bransjesertifikat i styrerollen for eiendomsorganisasjoner

 • Tre undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00. Velg mellom fysisk oppmøte, e-billett eller live digitalt.
 • Spesialister fra utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.
 • Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere, som samlet bidrar med vesentlig kunnskap om styrerollen for eiendomsorganisasjoner.

Meld deg på:

Bransjesertifikat i styrerollen for eiendomsorganisasjoner

Opprinnelig pris var: kr 43 500.Nåværende pris er: kr 39 150.

Modul 1: Styrearbeid i eiendomsorganisasjoner – roller, ledelse og ansvar

Denne modulen gir en grundig introduksjon til styrearbeid og strategisk ledelse innenfor eiendomsbransjen. Utforsk analyse av markedstrender, forstå de komplekse juridiske rammeverkene og utvikle strategier som sikrer langsiktig suksess. Lær mer om hvordan man behersker styrearbeid og strategisk ledelse og ta en aktiv del i styrevervet for å mestre de strategiske utfordringene i eiendomsbransjen.

Modul 2: Finansiell, juridisk og eiendomsfaglig styring

Denne modulen gir deg verdifull innsikt i finansiell styring, rapportering og juridiske aspekter i eiendomsorganisasjoner. Lær å håndtere økonomiske ressurser effektivt og navigere komplekse juridiske krav fra de beste i bransjen. Få verktøyene du trenger for å sikre organisasjonens vekst og suksess.

Modul 3: Bærekraft, lederskap og styrekultur

Denne modulen gir deg innsikt i bærekraft og samfunnsansvar i eiendomsbransjen, samt verktøyene for lederskap og kulturbygging. Lær å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og bygge en sterk verdidrevet organisasjonskultur som fremmer samarbeid og innovasjon. Bygg fremtidens eiendomsorganisasjon med bærekraft og lederskap som fundament.

Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!