Bransjesertifikat i eiendomsinvesteringer for Family Office

Eierskapet til større formuesverdier for familier kan organiseres i et Family Office, som innebærer en felles forvaltning av slike verdier – med mål om å sikre avkastning i tråd med familiens målsetninger. Inkludert i dette ligger gjerne en ambisjon om å sikre at verdier kan overføres til de neste generasjoner samt å unngå interne konflikter…

Beskrivelse

Dette lærer du

Programmet er utviklet for å kunne tilby et helhetlig og tverrfaglig kompetansetilfang som dekker profesjonelle eiendomsinvesteringer for familieeide investeringsvirksomheter. Deltakerne vil få mulighet til å utveksle erfaringer, bygge nettverk og tilegne seg praktiske verktøy og innsikt som de umiddelbart kan anvende i sitt arbeid med Family Office og eiendomsinvesteringer. Hver modul rommer forelesninger, casestudier, gruppediskusjoner og praktiske øvelser.

Moduler

Modul 1: Modeller, markeder og analyser

20.-21. august 2024 kl 09:00-16:00

Modul 2: Strategier, strukturer og samspill

24.-25. september 2024 kl 09:00-16:00

All undervisning foregår i senterets lokaler i Lille Grensen 7, nabobygg til Stortinget i Oslo sentrum. Inngang fra Arbeidergata.

Dette deltidsstudiet passer for

Undervisningen er skreddersydd for organisasjoner, ledere og eiere som ønsker å forstå og utnytte mulighetene som ligger i å etablere eller samarbeide med Family Offices.

Lærekrefter

Programmet bringer sammen erfarne bransjeeksperter og nestorer innen eiendomssektoren og Family Office-miljøet, som alle stiller for å dele av sin ekspertise, erfaringer og beste praksis innen Family Office-strategier.

Følgende stjernepanel av faglige bidragsytere stiller i årets program:

 • Gunnar Bøyum, tidligere konsernsjef i Aspelin Ramm Gruppen. Styreleder i Stor-Oslo Eiendom, Strawberry Brothers, Schage Eiendom samt styremedlem i Fredriksborg og Selvaag Eiendom
 • Ida Aall Gram, adm. direktør i Aspelin Ramm
 • Olav Line, adm. direktør i Mustad Eiendom
 • Andreas Jul Røsjø, adm. direktør i Møller Eiendom
 • Bent Oustad, adm. direktør i Norwegian Property
 • Stig L. Bech, partner i Advokatfirmaet Haavind
 • Kari Due-Andresen, Managing Partner i Akershus Eiendom
 • Partner Thor Leegaard, partner Ole Jacob Angermo, direktør Morten Udness, direktør Marita Kvaale og advokat Helene Leet Collyer i KPMG
 • Cecilie Koch Hatlebrekke, partner i Deloitte
 • Peter Hammerich, Partner i Advokatfirmaet BAHR
 • Eirik Moe, Partner i Ernst & Young
 • Gert Tonning, eier av Stockberge
 • Terje Ermesjø, eier av Ermesjø Eiendom
 • To undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00. Velg mellom fysisk oppmøte, e-billett eller live digitalt.
 • Spesialister fra utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.
 • Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere, som samlet bidrar med vesentlig kunnskap om Family Office og eiendomsinvesteringer.

Antall undervisningstimer

Hver modul består av 11 timer med undervisningsbasert læring. Disse timene kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Alle moduler avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd. Bestått kompetansetest for alle moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsinvesteringer for Family Office. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Deltakeravgift

Deltakeravgift for hver modul er kr 14.500,- pr deltaker, fritatt for merverdiavgift ved fysisk eller digital deltakelse. Ved bestilling av e-billett (opptak av undervisningen) kommer merverdiavgift i tillegg.

Bindende påmelding.

Egen rabattordning for organisasjoner som deltar i senterets fordelsprogram samt medlemmer i senterets nettverksgrupper. Ta gjerne kontakt for nærmere detaljer eller tilbud.

Vårt undervisningssenter

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo sentrum, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer – som anvendes til både pauser, lunsjbespisning og nettverksbygging. Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med. Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Bransjesertifikat i eiendomsinvesteringer for Family Office

 • To undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00. Velg mellom fysisk oppmøte, e-billett eller live digitalt.
 • Spesialister fra utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.
 • Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere, som samlet bidrar med vesentlig kunnskap om Family Office og eiendomsinvesteringer.

Meld deg på:

Bransjesertifikat i eiendomsinvesteringer for Family Office

Opprinnelig pris var: kr 29 000.Nåværende pris er: kr 26 100.

Modul 1: Modeller, markeder og analyser

Utforsk strukturer og organisasjonsmodeller for Family Offices, markedssegmenter, investeringsanalyse for eiendom, og ESG-integrasjon. Lær om miljøvennlige investeringer, bærekraftens påvirkning på avkastning, og styresammensetning. Utvikle lederskap, kultur og forståelse for internasjonale aspekter.

Modul 2: Strategier, strukturer og samspill

Utforsk strukturer og organisasjonsmodeller for Family Offices, markedssegmenter, investeringsanalyse for eiendom, og ESG-integrasjon. Lær om miljøvennlige investeringer, bærekraftens påvirkning på avkastning, og styresammensetning. Utvikle lederskap, kultur og forståelse for internasjonale aspekter.

Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!