Bærekraftig strategi og forretningsutvkling

Profesjonelle eiendomsinvesteringer må forholde seg til et omfattende regelverk, hvor kravene til rapportering og styring skjerpes gjennom ESG–krav, EUs taksonomi samt etterspørsel fra kundene. Innsikt og kompetanse i bærekraftfeltet vil være en suksessfaktor for alle eiendomsorganisasjoner fremover, og vil berøre hele organisasjonen

Beskrivelse

Senter for eiendomsfag i samarbeid med bærekraftspesialist Anett Andreassen inviterer til to innholdsrike dager om bærekraftig strategi og forretningsutvikling.

Ditte lærer du

Fordypningskurset vil ta deg gjennom hva bærekraft er og hvordan du kan jobbe konkret med forretningsmodeller, strategi, implementering og oppfølging.

Den første dagen får du en innføring i bærekraft. Her danner vi utgangspunktet for læringen og refleksjonene i de senere modulene. Vi tar et dypdykk inn i hvorfor vi er der vi er, og hvilke utfordringer vi står ovenfor.

Du vil også få verktøy for å utarbeide og innføre en bærekraftig strategi, samt forståelse for hvilken verdi bærekraftarbeidet vil ha for din organisasjon.

Den andre dagen gir vi deg innsikt i mulighetsrommet som ligger i nye forretningsmodeller, med gode praktiske eksempler og verktøy for å jobbe med dette i egen virksomhet.

Vi avslutter dagen med å sette deg i stand til å iverksette strategien, rammeverk for rapportering, klimagassberegninger og tilgang til data.

Dette fordypningkurset passer for

Læringsløpet egner seg for alle eiendomsorganisasjoner som ønsker å lære mer om hvorfor og hvordan ta bærekraft inn i egen virksomhet og i egne prosjekter.

Bærekraft er et omfattende fagfelt, som eiendomsorganisasjoner – både private og offentlige må forholde seg til i økende grad. Dette innebærer at alle nivåer i organisasjonen må besitte en dypere innsikt innenfor bærekraftfaget, for å kunne svare ut forventninger og ambisjoner. Slik sett får bærekraftsansvarlige og miljøsjefer godt selskap av både ledere, forretningsutviklere, eiendomssjefer og driftspersonell, som sammen må definere og løse utfordringene.

Program

Dag 1:

 • Innføring i bærekraft. Hva er problemene vi står ovenfor og hvordan vil disse påvirke oss fremover.
 • Hva er eiendom sin rolle i dette. Hvorfor er eiendom en del av problemet, hva er problemene på kort og lang sikt for sektoren.
 • Vi orienterer oss i forhold til relevant forskning, og dykker ned i problemene knyttet til klima, natur, vann og sosiale forhold.
 • FNs bærekraftmål og hvordan det arbeides for å nå disse.
 • Vi går inn i hva en strategi er og hvordan bærekraft kan innføres i eiendomsvirksomhetens strategi. Her ser vi på eksempler og deler erfaringer.
 • Du vil få anbefalte tips til metode og prosess for å gå i gang med å utarbeide din egen strategi, mål og skape endring
 • Vi jobber med case og konkrete verktøy.

Dag 2:

 • Vi går gjennom hvordan en forretningsmodell for eiendom kan se ut.
 • Hvilke muligheter finner vi i nye forretningsmodeller.
 • Hvordan kan du jobbe med nye forretningsmodeller i din virksomhet.
 • Vi ser på hvordan vi kan utarbeide gode underlag, beregninger og budsjetter for bærekraftige
 • beslutninger for ledelse, styrer og for kundene basert på hvilke krav som kommer fremover.
 • Kort innføring i klimagassberegninger.
 • Vi ser på hvordan du kan jobbe med underlag og datakvalitet, for å sikre verdier og transparens. Hva er nyttig å samle inn og hvordan jobbe systematisk med forbedring.
 • Vi jobber med konkrete case og verktøy.

Lærekrefter

Undervisningsansvarlig er Anett Andreassen, strategisk rådgiver innen bærekraft. Anett Andreassen arbeider som strategisk rådgiver innen bærekraft, hvor hun blant annet bistår eiendomsaktører med å utarbeide og implementere en bærekraftig strategi.

Av tidligere yrkespraksis har hun vært direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg, hvor hun har jobbet i 16 år. Her har hun innehatt forskjellige roller innen strategi, økonomi, byggeprosjekt og eiendomsforvaltning. Hun er utdannet siviløkonom, med videreutdanning innen prosjektledelse, innovasjonsledelse og grønn vekst. Anett har også vært aktiv i klyngen rundt Construction City Cluster på området digitalisering og samhandling.

Anett brenner for bærekraft og ønsker å bidra til økt forståelse av mulighetsrommet som ligger for næringen i å ta et større ansvar, og hvordan bruk av forretningsmodeller og teknologi kan skape ny verdi og redusere klimagassutslipp. Anett er også opptatt av det organisatoriske og strategiske perspektivet, særlig rettet mot hvordan man skaper verdifull endring gjennom utvikling, erfaringsdeling og kompetanseheving.

Undervisningen vil suppleres av gjesteforelesere fra eiendom og sentrale rådgivermiljøer, herunder bl.a. følgende ressurser:

Ida Havsskog vil dele sine erfaringer om strategiarbeidet i Bertel O. Steen Eiendom.

Cristina Gjørud Braaten deler siner erfaringer med utvikling Braaten Eiendom sitt Flyt konsept.

Evija Izaka fra Evotek holder innlegg om rapportering. Evija har erfaring med rapportering og innføring av bærekraftstrategier både hos Entra, CBRE, og holder kurs for Grønn Byggallianse og NKI.

Tid og sted:

9.-10. september 2024, kl 09:00 – 16:00.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Deltakeravgift:

Ordinær: Kr 11.000,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Bindende påmelding.

Bærekraftig strategi og forretningsutvkling

Meld deg på:

Bærekraftig strategi og forretningsutvkling

kr 11 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!