Areal- og driftsoptimalisering

Identifisering av muligheter for optimalisering av arealbruk kan gi store effektiviserings- og lønnsomhetsgevinster forbåde gårdeiere og leietakere, gjennom å redusere kostnader og øke avkastning og nytteverdi av eiendommer.

Beskrivelse

Identifisering av muligheter for optimalisering av arealbruk kan gi store effektiviserings- og lønnsomhetsgevinster for
både gårdeiere og leietakere, gjennom å redusere kostnader og øke avkastning og nytteverdi av eiendommer.

Areal- og driftsoptimalisering

Meld deg på:

Areal- og driftsoptimalisering

kr 3 700
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!